Jertek, énekeljünk!

IV. Kárpátaljai Római Katolikus Egyházzenei Találkozó

2002. május 3., 02:00 , 68. szám

Idén negyedszer rendezték meg a munkácsi Szent Márton-székesegyházban a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházzenei Találkozót, amelyen Kárpátalja 13 egyházi kórusa vett részt. A találkozót Pogány István helyi káplán nyitotta meg.

A program délelőtti részében a templomba ellátogatók a munkácsi, a királyházai, a viski, a huszti és a nagyszőlősi gyermekkórusok előadását hallgathatták meg. A programrész záróakkordja a nevetlenfalui és az aklihegyi leánykórus, illetve a nevetlenfalui ferences férfikórus Dániel könyve alapján készült, színházi elemekkel tarkított énekprodukciója volt.

A kórustalálkozó délutáni műsorában először a felnőttkórusok léptek fel. Elsőként a técsői, ezt követően a beregszászi vegyes kórus, az ungvári, a munkácsi és végül, de nem utolsósorban, az aknaszlatinai kórus adott elő egyházi zeneműveket magas színvonalon.

Ezt követően a kórusok közös énektanulására került sor, mellyel párhuzamosan Varga Kapisztrán OFM tartott eligazítást a karvezetőknek.

Végezetül hangszeres előadás következett, melynek keretében Iváncsó Xénia orgonán Bach-prelűdöket, valamint Pohareczky Eduárd vonós kvintettje és fráter Varga Kapisztrán egyházi műveket adott elő.

A program közös szentmisével, a Missa de Angelis (VIII.) gregorián miséjével zárult, amelyen a kórusok és a munkácsi gyülekezet közösen vett részt.

karmacsi