Ballag már a vén diák

Elbúcsúztak alma materüktől a nagydobronyi maturandusok

2002. május 31., 02:00 , 72. szám

Megható ünnepség keretében búcsúztak alma materüktől a Nagydobronyi Református Líceum végzősei május 25-én, szombaton. Az esemény református istentisztelettel vette kezdetét, melyen Horkay László püspök hirdetett igét.

– Kevés követésre méltó példa van ebben a világban, kevesen vannak a Pálok, így kevés a Timótheus is – mondta. – Kit kövessetek hát, kedves diákok, ha mi, tanítók, lelkipásztorok sokszor alkalmatlanok vagyunk a példamutatásra? Kövessétek Jézust, legyen belőletek mindenütt Krisztus tanítványa. Kövessétek Őt szeretetben, béketűrésben, hitben, engedelmességben, hogy ama napon ti is elé állhassatok fehér ruhában, bűntelenül.

Az áldásvételt követően a 31 véndiák az utolsó csengő hangjára vonult a virággal díszített iskolaudvarra, hogy búcsút vegyen tanáraitól, diáktársaitól és a középiskolás diákévektől.

– Vigyázzatok magatokra, az Isten áldjon meg titeket – köszönt el a maturandusoktól Ráti Éva igazgatónő. – Az első intelem üzenete legyen a szereteté és a féltésé, a másodiké pedig az áldás és védelem. Vigyázzatok magatokra, mert értékesek vagytok, mert ti is vigyázhattok másokra, és ez a szolgálat megőriz benneteket.

A tanárok nevében Bak Éva osztályfőnök búcsúztatta a végzősöket, majd a helyi középiskola harmadikos kisiskolásai köszöntötték egy-egy igével ifjú hitoktatóikat.

Ezt követően, az éretté válás jeléül, piros szalag került a ballagók zöld mentéjére, diáktársaik pedig hófehér tarisznyákkal indították útnak a ballagókat, majd ünnepélyesen átvették a líceum szalagokkal díszített vándorbotját. A michigani Calvin College Band zenés köszöntője után Orosz Ildikó, a KMTF és a KMPSZ elnöke búcsúztatta a végzősöket:

– Mindnyájan hoztatok valamit e tanintézet sokat látott falai közé – előző iskolátok szellemiségét, egyediségét, gyarapítva ezzel nemcsak az iskolai közösséget, de egymást, és magát Nagydobronyt is. Persze visztek is, tudást, életszemléletet, és remélem, az erre a községre jellemző mély hitet, tűrőképességet és munkaszeretetet, ami képes átsegíteni az élet nehézségein.

P. Zs.

Kárpátalján idén összesen több mint 33 ezer diák vesz búcsút alma materétől: 21 ezer általános iskolás és 12 ezer középiskolás végzős. A magyar tannyelvű középiskolák 2002-ben 950 érettségizőt bocsátanak ki a nagybetűs Életbe, míg az általános iskolák ballagóinak száma meghaladja a 2000-et. A megyében idén 960 érettségiző pályázik arany- vagy ezüstéremre, ezen belül magyar tanintézményekből 47-en, ami 17-tel több, mint tavaly – tudtuk meg Hercog Györgytől, a megyei oktatási főosztály osztályvezetőjétől.