A választásokról és a jövőről

Ülésezett a KMKSZ választmánya

2002. május 31., 02:00 , 72. szám

A választások értékelése és a soron következő feladatok megvitatása szerepelt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választmányának vasárnap Nagydobronyban megtartott ülésén.

A hagyományokhoz híven előbb Kovács Miklós elnök foglalta össze a márciusi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeit, majd a választmány tagjai elemezték a szövetség kampányát és a szavazás eredményeit a március 31-i parlamenti és helyhatósági választásokon. Mint elhangzott, a választások egyértelművé tették: a kárpátaljai magyarság túlnyomó többsége a KMKSZ programjára, a szövetség tevékenységében megnyilvánuló értékekre szavazott, ami feljogosítja a szervezetet arra, hogy a jövőben is a közösség legjelentősebb érdekvédelmi szervezeteként képviselje annak érdekeit Ukrajnában és az anyaországban egyaránt. Ugyanakkor, hangoztatták többen is, elengedhetetlen, hogy a szövetség levonja a tanulságokat a történtekből, s reálisan értékelje saját teljesítményét. Mint Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke megállapította, a 72. parlamenti választókörzetben történtek azt igazolták, hogy az elmúlt 12 esztendőben visszalépés történt a választások demokratikusságát illetően. „Győztese sok van a választásoknak – hangsúlyozta Palotay Gyula ungvári járási választmányi tag –, vesztese azonban csak egy – a magyarság.” A vitát követően a választmány nyilatkozatot fogadott el a választásokról. (A nyilatkozat szövegét lásd a 6. oldalon.)

A továbbiakban a testület a kedvezménytörvény végrehajtásának menetét vitatta meg. Mint elhangzott, a mai napig mintegy 75000 magyar igazolvány iránti igényt fogadtak az információs irodák, ami jelzi a törvény népszerűségét a helyi magyarság körében, ugyanakkor nem nevezhető kielégítőnek az igazolványok kiadásának üteme, illetve aggodalmat keltenek a lakosság körében azok a törvény jövőjét érintő hírek, melyek a magyarországi választásokat követően terjedtek el. (A nyilatkozat szövegét lásd az 5. oldalon)

A választások okozta vihar elcsitultával a Szövetségnek viszsza kell térnie a folyamatban lévő ügyek viteléhez – figyelmeztetett Brenzovics László alelnök. A testület mindenekelőtt a vereckei honfoglalási emlékmű befejezésének kérdését tárgyalta. A KMKSZ vezetői még a választásokat megelőzően konzultáltak e témában Hennagyij Moszkal megyei kormányzóval. Ennek fényében ma ismét lehetőség mutatkozik az 1996-ban torzóban maradt emlékmű megépítésére. A választmány most levélben fordul a kormányzóhoz, kérve közbenjárását az ügyben. Ugyancsak terítékre került a Tisza melléki járás kialakításának kérdése. Ezzel kapcsolatban a testület úgy határozott, hogy a magyar–ukrán államközi vegyes bizottság legutóbbi ülésén elhangzottak nyomán Ukrajna igazságügy-miniszterétől kér törvénymagyarázatot arra vonatkozólag, egyértelmű jogszabály híján hogyan kezdeményezhető a magyar adminisztratív egység létrehozása.

A továbbiakban a választmány a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdéseket vitatott meg: meghatározta a tagdíjak mértékét (ezek szerint a tagdíj a 2002-es évre 1 hrivnya, nyugdíjasok és munkanélküliek számára pedig 0,50 hrivnya lesz), továbbá személyi kérdésekben is döntött: az ellenőrző bizottság elnökének tisztére Lőrincz Lajos, az etikai bizottság elnökévé pedig Orosz Kálmán jelölését hagyta jóvá. Az elnökség javaslatára a KMKSZ kulturális titkára Fodor István, irodavezetője Riskó György lett.

ntk