Európai körülmények között

Bustyaházai Szent Erzsébet Óvoda

2002. június 7., 02:00 , 73. szám

Kárpátalján nehéz helyzetben vannak az óvodák. Sok közülük nincs megfelelően felszerelve, hidegek a termek, és még sorolhatnánk a szám­talan prob­­­lé­mát. Ép­pen ezért öröm­­­teli, ha egy óvodát felújítanak és biztosítják folyamatos ellátását. Még nagyobb az öröm, ha olyan óvodáról van szó, mely a szórványmagyarság körében gyűjtiö össze a gyerekeket.

A bustyaházai óvodát 2001. november 19-én, Szent Erzsébet napján adták át rendeltetésének. Az épületben korábban is óvoda működött, csak sokkal rosszabb körülmények között. Az óvoda fenntartója a Szent István Alapítvány. Az intézmény negyven gyermek befogadására alkalmas, s ezt a kapacitást teljes egészében ki is használják. A gyermekekkel két csoportban – egy ukránban és egy magyarban – foglalkoznak a nevelők. Az ukrán cso­port indítását az a körülmény indokolta, hogy a már korábban is ide járó gyer­­mekeket sem szerették volna elküldeni.

– Az óvodában minden éven túljelentkezés van. Csak annyi gyermeket tu­dunk felvenni, ahá­nyan az idén elhagyják az intézményt. A szülőknek csupán napi egy hriv­nyá­jába kerül a gyermek elhelyezése, a többit az alapítvány állja. A felvételnél igyekszünk objektívek lenni, bár ez nagyon nehéz. A megszabott létszám terhére a jelentkezés sorrendjében vesszük fel a kicsinyeket, de a szociális helyzet indokolt esetben módosíthatja a besorolást — mondta el lapunknak Rus­csák Erzsébet, az óvoda vezetője.

Az intézmény berendezését és a gyermekek foglalkoztatásához szük­séges eszközöket egy ausztriai óvodából kapták jótevőjüknek, Tamás bácsinak köszönhetően.

A gyerekek ebben az óvodában számtalan ügyességi és ké­pesség­fejlesztő játékhoz, a foglalkozásokon pedig rengeteg ismerethez juthatnak hozzá. Külön WC, mosdóhelyiség, öltöző, hálószoba és játszóterem áll rendelkezésükre. A legnagyobb kedvenc egy papagájpár, amelynek kalitkája előtt szívesen időznek el az apróságok.

kz