Amit az ideiglenes regisztrációs szelvényekről tudni kell

2002. június 14., 02:00 , 74. szám

Az utóbbi időben egyre több, a személygépkocsit meghatalmazás alapján használó személy kénytelen ideiglenes regisztrációs szelvényt kiállíttatni a közlekedésrendészetnél. A 2001. május 7-i, 484. számú, a közlekedési eszközök állami regisztrációjának és nyilvántartásának szabályzatát bővítő kormányrendelet ugyanis kötelezővé tette az ideiglenes regisztrációs szelvény meglétét a gépkocsit meghatalmazás alap­ján hasz­­náló sze­mé­lyek­­nél. Ugyan­ezt írják elő az idén január elsején életbe lépett új közlekedési szabályok is.

Abban az esetben, ha a személygépkocsit meghatalmazás alapján használó személy nem rendelkezik ideiglenes regisztrációs szelvénnyel, az adminisztratív törvénykönyv 3. részének 126. cikkelye értelmében 8,5-től 17 hrivnyáig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az ideiglenes regisztrációs szelvényt legkésőbb a felhatalmazást követő tizedik napon kell kiállíttatni.

A jármű használati jogának a meghatalmazott személyre történő átruházásának és az ideiglenes regisztrációs szelvény kiállításának három módszere van.

Az első módszer szerint, ha a gépjárművet használó személy már rendelkezik meghatalmazással, a tulajdonos nélkül is felkeresheti a köz­le­ke­désrendészetet, ahol beadja a megfelelő kérvényt, melyben fel kell tüntetni a szelvény érvényességének kívánt időtartamát, mely nem lehet hos­szabb annál az időtartamnál, melyre a meghatalmazást kiadták (a meghatalmazás időtartama nem haladhatja meg a három évet).

A második módszer szerint a gépkocsi-használati jog meghatalmazás nélkül is átruházható. Ez esetben a tulajdonosnak a közlekedésrendészetnél kérvényeznie kell az ideiglenes regisztrációs szelvény kiadását az általa a gépkocsi használatának jogával meghatalmazott személynek. A kérvényben fel kell tüntetni a gép­ko­csi­használat jogának és az ideiglenes regisztrációs szelvény hatályának idő­tartamát. A határidő lejárta után, valamint a személygépkocsinak vagy egyéb közlekedési eszköznek a nyilvántartásból való kivonását követően az ideiglenes regisztrációs szelvényt le kell adni a köz­lekedésrendészet nyilvántartási és vizsgáztató osztályán.

A harmadik módszer szerint a gép­kocsi-használati jogot ideiglenes regisztrációs szelvény kiállítása nélkül is át lehet ruházni rokonoknak, illetve a gépkocsi résztulajdonosainak, csupán kérvényezni kell adataiknak a gépkocsi műszaki igazolványába történő beírását.

Az ideiglenes regisztrációs szelvény kiállításának költségei kb. 40 hrivnyát tesznek ki.

Baráth József