Étteremből kollégium

Egyházi kezdeményezés Ungváron

2002. június 14., 02:00 , 74. szám
A kollégium leendő épülete

Az Ungvár radvánci városrészében valaha működött étterem épülete egy ideig üresen állt, legfeljebb a kóbor kutyák látogatták, nemrég azonban új gazdája lett. A helyi római katolikus gyülekezet tulajdonába került az ingatlan, az egykori mulatozások színhelye egyházi kollégiummá alakul át. A felújítási munkálatok gyors ütemben folynak, s ha minden a tervek szerint halad, szeptemberben több mint negyven diákot fogadhat az intézmény.

– A kollégium 80 százalékban elkészült – mondja Mészáros Domonkos ungvári plébános –, az alsó szinten már csak a konyhát kell kicsempézni, a második szinten a közfalakat kell még beállítani, a harmadik szinten pedig ki kell alakítani a tetőteret. Nagy terveink vannak, mert szeretnénk szeptember elsejére átadni a kollégiumot. Sikerült bevonnunk a terv megvalósításába a domonkos nő­vé­reket, akik szívesen vállalják az intézmény vezetését. Elképzeléseink szerint főiskolás, egyetemista lányoknak – s ha esetleg nem lenne ki a létszám, akkor fiúknak is – nyújtana otthont a kollégium.

– Az épület azelőtt étterem volt…

– Ezt az épületet ajándékba kapta az egyház egy szlovák vállalattól. Pénzünk nem volt, hogy újat vásároljunk, ezért éltünk ezzel a lehetőséggel. Nem egy példa van a történelemben arra, hogy világi épület vált az Isten házává, elég, ha csak a középkori bazilikákra gondolunk, amelyek eredetileg piaccsarnokokként működtek.

– Honnan szerzik be a kollégium berendezését?

– Az ausztriai karitasztól már kaptunk néhány bútordarabot, ez azonban még nem elég, ezért további berendezési tárgyak szükségesek a teljes felszereléshez. Reméljük, hogy szeptemberre megoldódik ez a probléma is. A szobák, az egész épület otthonosabbá tételében egyébként számítunk majd a leendő kollégisták ötleteire is.

– Régóta tervezik kollégium létesítését?

– Nagyon szerettünk volna nyitni egyet, mert a sok egyetemista között legalább ötszáz magyar ajkú van, az egyetem kollégiuma ugyanakkor nem tud mindenkit befogadni. Jó néhányan albérletbe kényszerülnek, miközben sokan nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy ki tudják fizetni a nemegyszer csillagászati lakbért. Mint már mondtam, legalább negyven diák lakásgondját oldhatnánk meg így, de ha lenne több jelentkező, valamennyivel többet is el tudnánk helyezni. Ezenkívül egy speciális irányultsága is lenne a kollégiumnak, amennyiben az egyetemistákat a hitoktatásra, az ifjúság képzésére, esetleg valamilyen plébániai szolgálat ellátására készítenénk fel. Most ősszel indul újra a levelező teológia hároméves tagozata, ebbe bekapcsolódhatnának a kollégisták is.

– Csak katolikus felekezetű diákok jelentkezhetnek?

– Mi ökumenikusnak gondoltuk a kollégiumot, de nyilván több katolikus diák fog jelentkezni.

– Mi lesz a jelentkezések elbírálásának alapja?

– Egyrészt a tanulmányi átlag fog számítani, másrészt plébánosi vagy lelkészi ajánlással jönnek majd a jelentkezők. Az ajánlást kitöltőnek is van bizonyos felelőssége abban, hogy objektív tájékoztatást nyújtson a jelentkezőről, mivel ez az intézmény a hivatásánál fogva nem szelídítő akar lenni. Én remélem, hogy nem akadályozzuk majd egymást az előrehaladásban.

– Mekkora szigorra számíthatnak a kollégisták?

– Más a szabadsága egy középiskolásnak, és más egy egyetemistának. Az egyetemista a szabadságról jóval érettebb elveket vall, mint egy tizenéves. Saját érdeke is, hogy az idejét a tanulásra fordítsa, illetve fejlődő hivatástudatának kell diktálnia, hogy minél jobban felkészül, annál értékesebb életet tud élni mások számára. A felső-Tisza-vidéken például nagyon hiányoznak az óvónők, a tanítók. Lassan elérnek a szórványmagyarság iskolái oda, hogy szaktantárgyakat oktató tanárokra legyen szükségük. Nagyon örülnék neki, hogy ha az, aki vállalkozik erre, valóban hivatásnak tekintené az életét, a munkáját. Úgy gondolom, lényegesen javulnának a nehéz kárpátaljai körülmények, ha mindenki hivatásszerűen végezné a munkáját, sokkal több öröme lenne a saját maga szegénysége közepette is.

Olasz Tímea

Jelentkezési lap

Név:

Születési hely, idő:

Édesapa neve, foglalkozása:

Édesanya neve, foglalkozása:

Lakcím (postacím):

Tanulmányi átlag:

Jelenleg melyik oktatási intézmény tanulója?

Igényel-e támogatást a kollégiumi bér kifizetéséhez?

Plébánosi, lelkészi ajánlás szükséges!

Jelentkezni az ungvári római katolikus plébánián lehet:

89000, Ungvár, Korzó u. 22.

tel.: (8-22) 61-23-96