Hanyatlóban a használtautó-piac

Autópiaci helyzetkép Ukrajnából

2002. június 14., 02:00 , 74. szám

Az elmúlt évben eladott új személygépkocsik majdnem egy­har­ma­dát Ukrajnában gyár­tot­ták vagy szerelték össze. Ez összesen több mint 23 ezer autót jelent, s idén a termelés bő­ví­tését tervezik: további öt mo­dell gyártását kezdik meg.

A GAZ kivételével az ága­zat valamennyi vállalatára a további kínálat- és termelés­növe­ke­dés jellemző. A gyártási ranglistán ugyanazok a márkák állnak az élen, mint az el­adásban: VAZ, GAZ, ZAZ (Tav­ria, Szlavuta), Dae­woo. Az Av­toZAZ–Daewoo ve­gyes­vál­la­lat pél­­dául a múlt évinek több mint más­félszeresére kí­vánja növelni idén a gyártást, ami szá­mok­ban kifejezve 25850 személygépkocsit jelent. Beindítják továbbá a Daewoo Matiz gyártását, s tervezik az Opel márkájú személygépkocsik hazai összeszerelését is. Kárpátalján megkezdődött a Skoda márkájú személygépkocsik összeszerelése is. A cég máris meg­sze­rezte az új személygépkocsik piacának 5,6%-át, s a SkodaAuto ukrajnai partnere, az Eurokar piaci pozícióinak további erősödésében bízik.

Ami az értékesítési mutatókat illeti, Ukrajnában tavaly 2000-hez képest 9940 személygépkocsival többet adtak el, összesen 71207 darabot (647,2 millió USA-dollár értékben), ami 15%-os növekedést jelent. A 71207 személygépkocsiból 21870 nyugati márka, 49340 pedig a FÁK-államokban vagy Ukrajnában előállított orosz sze­mély­gépkocsi volt.

Az AUTO-Consulting információs-elemző csoport szakér­tői­nek előrejelzése szerint országos átlagban az új autók rohamosan növekvő eladási mutatói nem hagy­­nak esélyt a használt személygépkocsik piacának.

2000–2001-ben az 5-10 éves gépkocsik uralták a piacot, idén viszont egyre inkább az öt évnél fiatalabb használt autók próbálnak lépést tartani az újakkal. Vásárlási hajlandóság a felső kategóriás, különböző extrákkal felszerelt, jó állapotú használt kocsik, vagy alacsonyabb osztályú, szegé­nye­seb­ben felszerelt új autók iránt mu­tat­ko­zik. A két kategória közötti árkülönb­ség szintje 2-3 ezer dollárral csökkent, holott az elmúlt években még 5-7 ezer dollár volt.

Kárpátaljai viszonylatban az új vámszabályoknak betud­ható­an az el­múlt 4-5 hónapban átlagosan 1-1,5 ezer dollárral emelkedett a használt személygépkocsik ára. A kincsesi autópiacon működő viszonteladók a Kárpátaljának elmondták: alig fél évvel ezelőtt hétvégenként még zsú­fo­lásig megtelt a piac, ma viszont már jó­val kisebb a for­galom: míg korábban egy-egy vásári napon 20-25 használt nyugati és kb. 10-15 Zsiguli már­kájú személygépkocsi cserélt gaz­dát, jelenleg csupán 6-10 használt nyu­gati autót és 6-7 Zsigulit érté­ke­sí­tenek.

A használt nyugati márkák közül továbbra is az Audik és a Volkswagenek a leg­kelendőbbek. Egy 1991-es vagy 1993-as ki­bo­csá­tású Audi-100 már­kájú személygépkocsi ára 7-7,5 ezer dollár kö­rül mozog, az 1990-es vagy 1991-es év­já­ratú Volkswagen Pas­sat Combi 4,5-5,5 ezer dollárba ke­rül, egy ugyana­zon évjáratú Opelt 3-4 ezer dol­lárra taksálnak (bár ez utóbbi iránt nem nagy az érdeklődés), egy 1992–1993. évi kibocsátású 525-ös BMW-t vi­szont 7,5-9 ezer dollárra be­csül­nek. A Zsigulik ára a típustól füg­gően 3,7-től 5,8 ezer dollárig terjed. Leginkább az egy-két évnél nem öregebb autók találnak gaz­dá­ra ebből a típusból. (Hoz­zá kell tennünk, hogy a kincsesi ukrajnai viszonylatban is egyike a leg­drá­gább használtautó-pia­coknak.)

A fentiekből is kitűnik, hogy hanyatlóban a használt autók piaca, s az országos ten­den­ciák egyre jobban éreztetik hatásukat Kárpátalján is, ahol ennek meg­felelően egyre-másra nyílnak az autószalonok, már­kaképviseletek, s a potenciális vásárlóknak is egy­re nagyobb hányada dönt a ki­sebb, sze­rényebb, de új autó mel­lett.

Baráth József