Botokból oszlopok

Templombúcsú Királyházán

2002. július 5., 02:00 , 77. szám

Péter-Pál-napi búcsút tartottak a királyházai római katolikus templomban. Az ünnepen magyar és ukrán anyanyelvű hívek egyaránt részt vettek, s az esztergomi gimnazisták kerékpártúrájának egyik állomása úgyszintén a búcsú volt.

Péter csodálatos kiszabadulásának története után Pál apostol Timótheushoz írt leveléből vett rövid részlet felolvasása következett, majd Péter apostol hitvallása állt a figyelem középpontjában. Prédikációjában Kárpáti Kázmér, a pasaréti Szent Antal plébánia káplánja példaként állította a két apostolfejedelmet a hívek elé:

– A Szentírás lapjaiból látjuk az apostolok érdemeit, de gyarlóságaikat is, melyekkel ugyanúgy küszködtek, mint mi. A Jézust megtagadó Péter és a keresztényüldöző Pál nemhogy nem használható Isten számára, de egyenesen útban vannak, akárcsak egy bot az ösvényen. Isten mégis nagy, szent feladatokra hívta meg őket, így lettek botokból az egyház oszlopaivá.

Az ember nem képes egymaga viselni az egyházközség terheit, hangsúlyozta a káplán, Péter apostol mögött is imádkozó közösség állt. Az egyház ma is két pilléren nyugszik, mondta, a papi szentségen és a hívek buzgóságán.

Az ünnepi szentmisét a helyi kórus szolgálata tette színesebbé, majd az áldozást követően körmenet zárta a templombúcsút.

Olasz Tímea