Túl vannak a felén

Aratás – 2002

2002. július 19., 02:00 , 79. szám

Július 15-ei állapotok szerint a gabonaféléket (árpa, búza stb.) 27,3 ezer hektáros vetésterületen aratták le, s 82 ezer tonna terményt csépeltek ki. A búzát 19,3 ezer hektáros területen takarították be, s az eddigi 59,8 ezer tonnás termés hozama 31 mázsa hektáronként. Az árpát 7,9 ezer hektáron csépelték ki, s a 22,8 ezer mázsás termés hektáronkénti hozama 28,9 mázsa.

Mint Volodimir Kuruc, a me­gyei állami közigazgatás mezőgazdasági és élelmiszerügyi főosztályának főagronómusa a Kárpátaljának elmondta, a terméshozam tekintetében az Ungvári (33,4 mázsa hektáronként), a Munkácsi és a Nagyszőlősi járások az éllovasok (egyaránt kb. 30 mázsa).

Az idei ter­més­hozamok je­len­tősen megh­a­lad­ják a múlt évieket: az eddigi ösz­szesítések szerint hektáronként 1,3 mázsával. Ha ez a tendencia foly­ta­tódik, Kárpátalja az aszály ellenére túl­szárnyalhatja az előrejelzéseket, me­lyek idén 246,3 ezer ton­na termésről szóltak.

Volodimir Kuruc elmondta továbbá, hogy jól halad a takarmányok készletezése is: 11,4 ezer hektáron kaszálták le a takarmánynövényeket, 1,6 ezer tonna silót és 10,9 ezer tonna szénát készleteztek.

Baráth József