Császlóc nem felejt

Emléktábla a második világháború áldozatainak

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

A KMKSZ helyi alapszervezetének kezdeményezésére Császlócon ezentúl jelképes síremlék őrzi a falu második világháborúban elesett katonáinak és munkaszolgálatosainak nevét. A márványtábla ünnepélyes megszentelésére múlt vasárnap került sor a helyi római katolikus templom kertjében, ahol jelen volt Csuka Béla kőfaragó, az emlékjel készítője és Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Járási Középszintű Szer­­­­vezetének elnöke.

A szentmisét követően Roják Mária, a KMKSZ Császlóci Alap­­­­szervezetének elnöke köszöntötte az emlékezőket, majd Schön­berger Ferenc helyi plébános leplezte le és szentelte meg a síremléket.

– Közel ötven éves adósságunkat tör­­leszt­jük ma, amikor néma fő­hajtással, közösen elmondott imád­sággal em­léke­zünk azon testvé­re­ink­re, akiknek nem jutott szemfedő, akik sírját nem jelöli kereszt, akikért nem imád­kozott pap, búcsúzó hitves, szü­lő – mond­ta Ferenc atya. – Közös veszteségünknek állít emléket e síremlék, hogy az áldozatok hozzátartozóival együtt ezentúl legyen hol emlékeznünk, tiszteletet tennünk, gyertyát gyújtanunk.

Roják Mária elmondta, a jelképes sír tizenhárom, fronton halt katonának és öt, szinte gyerekként behívott munkaszolgálatos fiatalnak állít emléket, végezetül köszönetét fejezte ki Csuka Béla kőfaragónak, aki önzetlenül vállalta az emléktábla elkészítését.

A továbbiakban Fogas Krisztián egyetemi hallgató beszélt Császlóc történetéről, majd Soós Kálmán mondott ünnepi beszédet.

– Vidékünk történelmének egyik legsötétebb időszaka volt a második világháború és az azt követő időszak – mondotta. – Mindkettő megszámlálhatatlanul sok ártatlan áldozatot követelt, akik ma is hiányoznak közülünk. Az emlékezés, a közös imádság tehát örök kötelességünk.

Ezt követően Iván Vajda, Császlóc polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Fogas József egykori mun­ka­szol­gálatos emlékezett a háborús évek­­re, éle­tüket vesz­tett társaira.

Az ünnepség meg­ható jelenete volt, amikor Kiss Józsefnek, a Kijevi Ál­lami Operaház művészének, a fa­­lu szülöttjének előadásában fel­csen­dült Er­kel Bánk bánjának egyik híres ári­ája. A továbbiakban ünnepi koncertet adtak a Credo Alapítvány Gyöngykaláris énekiskolájának ifjú növendékei.

Az áldozatok tiszteletére végül díszlövések dördültek, majd koszorúk és virágcsokrok kerültek a síremlék talapzatára.

Popovics Zsuzsanna