Jubileumi cserkésztábor a havasok alján

Verecke 2002

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség augusztus 13–22. között rendezte meg jubileumi nagytáborát Verecke 2002 néven Orosz­bukócon (Bukovec), mellyel a szövetség első táborának 10. évfordulóját méltatta. E fontos cserkészmegmozdulásra Kárpátalja majd minden szegletéből érkeztek lelkes, kalandvágyó cserkészek, hogy együttes erővel, összhangban egymással és a természettel 10 nap­ra birtokba vegyék és otthonossá tegyék az olykor zord havasok lábát.

A nagyszőlősi, mun­kácsi, beregszászi, csapi, viski, kaszonyi, valamint erdélyi és magyarországi cserkészek ez alkalomból időutazáson vehettek részt. Árpád honfoglaló magyarjaiként érkeztek meg, majd a keresztség felvétele után István korába csöppentek. Az időutazás következő állomása Mátyás udvara volt, végezetül kurucként Esze Tamás oldalán harcoltak a labancok ellen. A keretmesét igen színes programok töltötték ki: a cserkészek kosarat fontak, cifra botot faragtak, gyöngyöt fűztek, ügyességi és sportvetélkedőkön, kemény, de annál vidámabb akadályversenyen vettek részt, számháborúztak, métáztak, népdalokat, népi játékokat tanulhattak, valamint kirándulást tettek a szolyvai emlékparkba, Bereg­várra, a munkácsi várba, illetve a város központjába. Cserkészekről lévén szó, természetesen meghódították a Pikuj gerincének csipkés ormait, mely Bu­kovec és Scserbovec ruszin falvak fölött húzódik.

Szent István napját is méltó módon ünnepelték a táborlakók. Az ünnepélyes szentmise után kisebb csapatokban elindultak máglyát gyújtani a havasokba Szent István tiszteletére. Éjjel 10 máglya lobbant lángra a Pikuj hegygerincének különböző pontjain, illetve az Osztra Ho­ra három csúcsán, egy óriási pedig a táborhelyen. Ezek a tüzek feledhetetlen látványt nyújtottak, amit egy gyönyörű tűzijáték tett még emlékezetesebbé. Az együttes munka élményeit, a falusi emberek kedvességét, a természet szépségeit, az esti tábortüzek vidámságát nem törölheti ki emlékezetükből semmi.

Kopin Katalin