Szegényes a felsorolás

Alkotmánybírósági döntés az ingyenes egészségügyi ellátásról

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

Mint ismeretes, Ukrajna Alkot­mány­bírósága nemrég jogtalannak ítélte, hogy az állami és a kom­mu­ná­lis egészségügyi intézmények pénzt követelnek a la­kos­ság­tól az egész­ség­ügyi ellátásért. A tes­tü­let 53 par­lamenti képviselő beadványa nyo­mán foglalt állást.

A képviselők azzal indokolták bead­ványukat, hogy ma Ukrajna polgárai a gyógykezelés, gyógyszerek, kötszerek és az étkeztetés költségeinek megfizetése nélkül lényegében nem juthatnak egész­ségügyi ellátáshoz. A la­kos­ság jelentős része ugyanakkor nem képes a költségek meg­té­rí­tésére, ezért nagyon sokan kény­telenek lemondani a kezelésről. A kép­vi­selők szerint ezzel sérül az állampolgárok egészségügyi el­lá­tás iránti alkotmányos joga.

Az Alkotmánybíróság dön­tése értelmében az állami és a kommunális egészségügyi intéz­mények kötelesek teljes körű egészségügyi ellátást nyújtani a kezelési költségek előzetes, azonnali vagy utólagos megfizetése nélkül.

Az egészségügyi minisztérium idén személyenként 213 hrivnyát szán­dé­kozik költeni az ingyenes kezelésre, ami orszá­gos szinten 10,3 milliárd hrivnyát tesz ki, ugyanakkor a kormány a 2002. évi költ­ségvetésből az egés­zségügyi tárcának csupán 6,1 milliárd hrivnyát utalt ki.

Az ukrán kormány vonatkozó hatá­rozata felsorolja azokat az eseteket, amikor az állami, illetve a kommunális tulajdonban lévő egészségügyi intéz­mé­nyek kötelesek ingyenes egészségügyi el­lá­tást biztosítani az arra rászorulóknak. Így például a mentőszolgálatok a kórház­ba szállításig ingyenesen látják el a súlyos, illetve életveszélyes állapotú betegeket. Nem kell fizetni a klinikai kivizsgálásért, illetve az ambuláns kezelésért, ha súlyos betegség esetén intenzív kezelésre, illetve a páciens állandó megfigyelésére van szükség. Ugyanez vonatkozik a járványos fertőzés tüneteivel kórházba kerülőkre. Ingyenes továbbá a gyermekek, a terhes nők kórházi ellátása, valamint az egész­ség­ügyi-szociális szakértői vizsgálatot, illetve az egészségügyi-konzultációs vizsgálatot követően kórházba utalt betegek ellátása. Ugyancsak ingyenes a sürgős fogászati beavatkozás a rokkantak, a nyugdíjasok, a diákok, a három év alatti gyermeket nevelő nők számára. Vége­zetül a falusi lakosság is mentesül a fel­cseri egészségügyi ellátás költség­térí­té­sének kötelezettsége alól.

- baráth -