Visszafogott ünnep

A függetlenség napja

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

A politikai rendszer megváltoztatását, az elnöki-parlamenti kormányzási rendről a parlamenti-elnökire való áttérést, a kormányt létrehozó parlamenti többség létrehozását és az európai típusú arányos választási rendszert szorgalmazta tv-beszédében Leonyid Kucs­­ma ukrán államfő. A függetlenség 11. évfordulója alkalmából elhangzott beszédében az elnök mintegy az ellenzék által régóta hangoztatott követeléseket tette magáévá.

Ukrajna államformája az alkotmány szerint elnöki-parlamenti köztársaság, a gya­korlatban azonban inkább klas­szikus elnöki köztársaságra em­lé­keztet: az ál­lamfő nevezi ki a kormányfőt (a parlament jóváhagyásával) és a minisztereket. Leonyid Kucsma tavaly januárban alkotmányos aggályokra hivatkozva saját maga vétózta meg a kizárólag pártlistás szavazást tartalmazó új választási törvénytervezetet – emlékeztet az MTI. Nem kizárt, hogy a jelenlegi rendszer hiányosságainak felismerése mellett az ellenzéknek az előrehozott elnökválasztásokat célul kitűző, őszre tervezett akciói késztethették az államfőt korábbi álláspontjának megváltoztatására – írja a BBC szakértője az ellenzéki kommentárokra utalva.

Az évforduló egyébként a szokásos mederben, katonai díszszemlével, ám ezúttal légiparádé és a haditechnika felvonultatása nélkül, Volodimir Skidcsenko védelmi miniszternek a közelmúlt tragédiái, így a lembergi légi­sze­ren­csétlenség miatt a néphez intézett bocsánatkérésével, ünnepi fogadással, kitüntetések átadásával, utcai koncertekkel és tűzijátékkal zajlott.

Az ünnep kárpátaljai méltatásának központi mozzanata a hagyományos gyűlések és kon­certek mel­lett idén Av­­gusz­tin Vo­losin ungvári szob­rának leleplezése volt. Az ide­ig­le­ne­sen gipszből öntött és bronz szí­nű­re festett szobrot az Ung-parti sétánynak azon a he­lyén ál­lí­tották fel, ahol a közelmúltig a hős szovjet tengerészek sarló-ka­la­pácsos em­lékműve állt. Volosin végle­ges­nek szánt bronzszobra a tervek szerint idén decemberben váltja fel a mostani gipsz­ emlék­mű­vet. Az utóbbit addig a milícia mun­katársai őrzik.

A Razumkov szociológiai kutatóintézet felmérése szerint a lakosság 56,8 %-a szerint az ország 11 év alatt nem lett független, csak 17,1 %-uk tartja a függetlenség napját valódi nagy ünnepnek – áll az MTI beszámolójában.

ntk–V. B.