Aki közvetített Isten és ember között

Búcsú Palágykomorócon

2002. szeptember 13., 02:00 , 87. szám

Szeptember 8-án, Kisboldog­a­sszony napján ülték búcsúi ünnepüket a palágykomoróci katolikus hívek.

Az ungvári járási község és környékének hívei a helyi katolikus templomban gyűltek össze, hogy Szűz Máriát ünnepeljék. A kis templom a múlt század elején épült, és jelenleg – amint azt Szűcs Béla parochustól megtudtuk – havonta egyszer római katolikus misének ad otthont, a többi vasárnapon és az ünnepnapokon pedig görög katolikus miséket tartanak. A búcsúi szentmise is görög katolikus szertartás szerint folyt, amelyet a parochus közösen mutatott be Gajdos Attila atyával, aki Ti­sza­új­lak és Cset­fal­va gyülekezeteiben szolgál. Ez utóbbi kapott felkérést az ünnepi szentbeszéd megtartására is. Prédikációjában az atya rávilágított a Szűzanya szere­pére az üdvtörténetben, szép ha­son­­latokkal érzékeltetve az ő köz­vetítői mivoltát Isten és az emberek között. Szűz Mária születésével megkezdődött az Isten Fia hajlékának készítése. Benne mindig azt ünnepeljük, hogy az Isten kapcsolatba lépett az emberrel – mondotta.

A szentmisét körmenet követte a templom körül, azután pedig miroválás zárta az ünnepi szertartást.

Imre Adrienn