Mi újság?

2002. szeptember 13., 02:00 , 87. szám

Demes Lászlónál, a KMKSZ Fornosi Alapszerveze­tének elnökénél

– Hogyan telt az év első fele?

– A községben januártól kezdődően nagy az érdeklődés a kedvezménytörvény végrehajtása iránt. Eddig a falu 1400 lakosa közül 1100-an nyújtották be magyar igazolvány iránti kérelmüket, ami, úgy vélem, egyedülálló arány a ma­gyar­lakta te­lepülések körében. Meg­­val­lom, magam sem szá­mítottam ilyen mértékű aktivitásra, a gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy az em­berek számára sokat jelent a ko­ronás okmány; és nem is elsősorban a kedvezmények miatt, hiszen az útlevéllel nem rendelkező idős emberek is valamennyien kérelmezték az igazolványt és nagyon várják, hogy kézhez kapják. Természetes, hogy a fiatalabbak a mun­ka­vál­lalási lehetőség, utazási és egyéb ked­vezmények, az ok­ta­tá­si-nevelési tá­mogatás miatt is szeretnének mielőbb hozzájutni az okmányhoz. Ezért is sajnálatos, hogy kia­dásuk egyelőre elég von­tatottan halad.

– Mi foglalkoztatja manapság leginkább a for­no­sia­kat?

– A megélhetés, a boldogulás. A megfogalmazás talán prózainak tűnik, de a falu egész életére rányomja a bélyegét, hogy ki-ki éjt nappallá téve fut a mindennapi betevőért, és nincs idő egymásra, az ünnepeinkre, a feltöltődésre. Aki For­noson jár, az láthatja, hogy do­log­időben szinte teljesen kihaltak az utcák, az üzletek, mert mindenki a mezőn van, vagy a piacon igyekszik értékesíteni portékáját. Ilyenkor nem is igen lehet összehozni az em­bereket. Ami a közösségi rendezvényeket illeti, novemberben készülünk megemlékezni a lágerek áldozatairól, addig pedig, lehetőségeinkhez mérten, a KMKSZ központi rendezvényein veszünk majd részt.

Popovics Zsuzsanna