A szabadságharc mártírjaira emlékeztek Ungváron

2002. október 11., 02:00 , 91. szám

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége három ungvári helyszínen emlékezett meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 153 évvel ezelőtt Aradon kivégzett vértanúiról október 6-án, vasárnap. A gyászünnepség az ungvári református templom előtt vette kezdetét, ahol a résztvevők felidézték az 1848–49-es szabadságharc főbb eseményeit. Az ünneplők ezt követően felkeresték Szegelethy János ungvári honvédhadnagynak a Kálvária temetőben álló síremlékét. Itt Gortvay Erzsébet irodalomtörténész ismertette az aradi tizenhárom vértanú kivégzésének történetét.

Az ünneplők végül Bémer László nagyváradi római katolikus püspök emléktáblájához vonultak, ahol ünnepi beszédében Dupka György javasolta, újítsák fel – a főpapot egykor Ungváron befogadó – Laudon család kriptáját, mivel Bémer püspök 1862 novemberében minden bizonnyal oda lett eltemetve. Szeretnénk, ha jövőre a kriptánál is koszorút helyezhetnénk el tiszteletünk jeléül – mondta.

A Laudon-ház falán elhelyezett márvány emléktáblát megkoszorúzta Somogyi László, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja, Dupka György, a MÉKK elnöke, valamint Molnár Sándor, az Ung-vidéki Magyarok Szövetségének elnöke.

Imre Adrienn