Kalasnyikovot vegyenek!?

Fegyver van, de nem tartható

2002. november 8., 01:00 , 95. szám

Azt, hogy az abszurditások országában élünk, mi sem bizonyítja jobban, mint a fegyverhasználati sza­bá­lyzat. Például pisztolyt magánszemély a mai napig nem vásárolhat és nem birtokolhat, viszont a szaküzletekben akár Kalasnyikov géppisztolyt is vehetünk…

Jelen helyzet szerint, a szolgálati fegyvereket nem számítva, kézi lőfegyvert csak azon magas rangú rendőr- vagy katonatisztek birtokolhatnak, akiket pisztollyal tüntettek ki elnöki, hadügy- vagy belügyminisztériumi rendelet alapján, az állampolgárok számára viszont ugyanez tilos, leszámítva a magánszemélyek néhány szigorúan körülhatárolt kategóriáját, akik foglalkozásukból kifolyólag rendelkezhetnek lőfegyverrel önvédelem céljából. Legutóbb például minket, újságírókat ért az a kétes értékű megtiszteltetés, hogy fegyvertartási engedélyért folyamodhatunk az illetékes belügyi hatóságokhoz… Habár a közbiztonság indokolná, hogy magánszemélyek önvédelmi fegyverrel rendelkezzenek, kérdésünkre hivatalos helyen elmondták, e tekintetben nem várható egyhamar változás, mivel, úgymond, a mi társadalmunk még nem készült fel erre…

Fegyvert egyébként külföldi állampolgárok sem hozhatnak be előzetes engedélyeztetés nélkül Ukrajna területére. Külföldi politikusok látogatásakor testőreik természetesen viselnek pisztolyt vagy egyéb lőfegyvert, ezekben az esetekben azonban a kü­lügy­mi­nisz­tériummal egyeztetnek előzetesen. Magánszemélyeknek rendkívüli esetektől eltekintve legfeljebb vadászfegyvert szabad áthozniuk a határon, de azt is csak valamelyik vadásztársaság meghívója és a szükséges belügyminisztériumi engedélyek birtokában.

Mint Volodimir Pohrebnij ren­dőr alezredes, a megyei belügyi főosztály rendvédelmi osztályának vezetője a Kárpátaljának elmondta, külön kategóriát képeznek a sima, illetve a vont csövű fegyverek. Fegyvervásárlási szándék esetén az igénylőnek motiválnia kell, miért van szüksége az adott fegyverre, majd meg kell szereznie a megfelelő engedélyeket.

Ami a gázpisztolyokat és a gumilövedékes kézifegyvereket illeti, a kérelmezési folyamat ugyanaz, mint az éles fegyverek esetében. Gázpisztolyt bár­ki igényelhet, gumilövedékest viszont szinte kizárólag csak a jogvédelmi szervek munkatársai, illetve azok hozzátartozói. Lég­puskákat és -pisztolyokat engedély nélkül is beszerezhetünk, ám feltétel, hogy a lövedék kezdősebessége ne haladja meg a 100 méter/se­cund­umot.

Fegyvereket a meg­felelő en­ge­délyek birtokában egyébként Ung­váron ma már több üzletben is vásárolhatunk. A nyugati gépfegyvereket, illetve a vont csövű pisztolyokat kivéve igen bő a választék. A vadászok elsősorban az orosz és uk­rán gyárt­mányú vadászpuskák közül válogathatnak. A klasszikus TOZ–34-es például 1850 hriv­nyáért kapható, a félautomata Ben­nelli pedig 1200 hriv­nyáért.

Érdekes, hogy a szigorúnak minősülő honi fegyvertartási sza­bályok ellenére si­ma, illetve vont csövű félautomata és automata gépfegyverek is kaphatók. Mint meg­tudtuk, a vállalkozók, üzletemberek előszeretettel vásárolják őr­ző-védő célokra a Szaj­­­­­­­ga félautomata gép­­fegyvert, mely 3600 hrivnyába kerül, s ugyancsak népszerű a Kalas­nyikov géppisztoly. Ennek a sokak által jól ismert fegyvernek egyetlen példánya kb. 6000 hriv­nyába kerül, mégis igen nagy iránta a kereslet.

Nagy a kínálat a gáz-, illetve gumilövedékes pisztolyokból is, igaz, az előbbi iránt nem nagy az érdeklődés. Folyamatos és egyre növekvő viszont a kereslet a gu­mi­lövedékes fegyverek iránt a rend­vé­delmi szervek, illetve az utóbbi időben az újságírók részéről. A vállalkozók is inkább ehhez az utóbbi önvédelmi eszközhöz ragaszkodnának, a két fenti kategórián kívül azonban ma jószerével senki sem rendelkezhet gumilövedékes pisz­tollyal. A gázpisztolyok ára egyébként 400-600 hriv­nya, a gumilövedékeseké pedig 800 és 1700 hrivnya között mozog.

A tiltott fegyverviselésért kiszabható igen jelentős bün­tetési tételek ellenére becslések szerint meglehetősen sok fegy­ver van a la­kos­ság kezén. Erre lehet következtetni annak a belügyminisztérium által tavasszal kezdeményezett fegy­ver­be­szol­gál­tatási akciónak az eredményeiből is, melynek során Kárpátalján 85 éles lőfegyvert és 55 gáz-, illetve gumilövedékes pisztolyt vontak be. Ezeknek a kampányoknak a során –jó tudni, hogy novemberben is­mét meg­hirdették – bárki büntetőjogi felelősségre vonás nélkül szolgáltathatja be a birtokában lévő fegy­vereket és robbanóanyagokat.

A belügyi szerveknek egyébként rendszeresen meggyűlik a bajuk az illegális fegyverekkel, illetve a fegyvercsempészekkel. Idén a megyei rend­őr­ség már 2 géppisztolyt, 18 pisztolyt, 21 karabélyt, 23 fűrészelt csövű puskát, 16 vadászfegyvert, 14 ké­zig­rá­nátot, 80 darab kést és tőrt, 11 darab elektromos detonátort, 1665 kilogrammnyi rob­ba­nó­szert, illetve 5889 darab töltényt kobzott el a lakosságtól. 251 bűnügyi eljárás indult tiltott fegyvertartásért, illetve viselésért, 30 esetben pedig pénzbüntetést szabtak ki.

Igen bőséges a „fegyvertermés” a határon is. A kárpátaljai határforgalmi parancsnokság sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a határőrök az idei év első kilenc hónapjában 24 lőfegyvert és 616 darab töltényt koboztak el a fegy­ver­csem­pé­szektől.

Baráth József