„Töretlen hittel...”

Illyés Gyulára emlékeztünk

2002. november 8., 01:00 , 95. szám

Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából tartott koszorúzási emlékünnepséget a KMKSZ november 5-én Beregszászban. A költő Kossuth téri mellszobránál összegyűlt emlékező közönséget Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszerveze­té­nek elnöke köszöntötte.

– Illyés Gyula az a magyar alkotó volt, aki hitte, hogy a nemzet lelkiismeretének a szerepét a költőnek kell vinnie – mondta ünnepi köszöntőjében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. – Ő ezt a szerepet nehéz időszakban, sok ellentmondás, kitérő közepette vállalta, a nemzet ügyét legjobb tudása, tehetsége szerint megtartotta, fenntartotta a határon túli magyarok ügyét a magyar köztudatban, a magyar elit gondolkodásában. Sajnálatos, hogy amikor döntés született arról, melyik magyar író kapjon irodalmi Nobel-díjat, nem rá esett a választás. Pedig véleményem szerint a huszadik századnak a kommunizmus által nyomasztott részében, az „Egy mondat a zsarnokságról” költőjének igenis járt volna ez az elismerés. Amit ebben a versében akkor elmondott, örök érvényű, egyszerre személyes és össznemzeti, egy ember személyes küzdelmének, szellemiségének sum­má­zata. Járt volna neki, járt volna a magyaroknak, hogy ezt a teljesítményt ismerje el a Nyugat. Mi ezért emlékezünk Illyés Gyulára, szívünkben hordva életművének üzenetét: a kitartást, a keserű szembenézést a zsarnoksággal – hangsúlyozta Kovács Miklós.

A centenárium alkalmából Fodor Géza költő emlékezett Illyés Gyulára – a kiváló emberre és gondolkodóra, a minden korban helytálló, igaz példaképként szolgáló nemzeti íróra –, sajnálatát fejezve ki, hogy a kárpátaljai magyar irodalmi tankönyvek máig méltatlanul kevés teret szentelnek a nagy magyar író és költő életművének.

– Vitathatatlan, hogy a magyar nemzetnek ma és a jövőben is számos problémával kell szembenéznie, számos feladatot kell megoldania. Hogy a megoldásokhoz eljussunk, hogy a ránk zárt ördöglakatokat kinyissuk, talán éppen Illyés Gyulának, a XX. századi magyar irodalom legnagyobb írójának szellemi öröksége, költői hagyatéka lesz, lehet segítségünkre – mondta Fodor Géza.

Varga Melindának, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház mű­vészének szavalatát követően a jelenlévők – köztük Somogyi László, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja, dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, dr. Soós Kálmán és Cser­nicskó István, a KMTF rektorai, Mes­ter András, a KMKSZ ISZ elnöke és Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke – megkoszorúzták a költő szobrát. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Popovics Zsuzsanna