Nyelvoktatás ma

Nyelvtanárok konferenciája Beregszászban

2002. november 15., 01:00 , 96. szám

„Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben” címmel tartottak tudományos-módszertani konferenciát november 8–10. között Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán (KMTF). Az eszmecsere apropóját az idei tanévtől kezdődően a 2. osztálytól kötelezővé tett idegennyelv-oktatás szakmai-gyakorlati megvalósítása adta.

A kárpátaljai magyar iskolák nyelvszakos (zömmel angol) tanárainak részvételével zajló szakmai találkozó célja a nyelvoktatással kapcsolatos korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek, pedagógiai módszerek ismertetése, bemutatása volt.

A neves külföldi szakmai előadók sorában dr. Nikolov Ma­rianne (Pécsi Tudományegyetem) a korai nyelvtanulás előnyeiről és hátrányairól értekezett, dr. Kontra Edit (ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) a hagyományos iskolai tananyag érdekessé tételéről, hatékonnyá alakításáról tartott előadást, Ábrahám Ká­roly­né (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest) a Magicland c. kisiskolásoknak szóló tankönyv alkalmazásáról beszélt, dr. Lázár A. Péter és dr. Varga György (ELTE) egy általuk szerkesztett új magyar–angol, angol–magyar szótárt mutatott be, a brit Sean Thompson pedig hazája kultúrájáról tartott angol nyelvű előadást. A konferencián felszólalt dr. Orosz Ildikó, a KMTF elnöke is, aki az anyanyelv és idegen nyelv oktatásának kapcsolatát elemezte.

Huszti Ilona programszervező, a KMTF nyelvészeti tanszé­kének tudományos titkára a konferenciazárás alkalmával a Kárpátaljának nyilatkozva hasznosnak ítélte a szakmai találkozót. Mint elmondta, a konferencia anyaga a közeljövőben várhatóan nyomtatásban is megjelenik, így minden pedagógus számára hozzáférhetővé válik.

-farkas-