Milan Sasik az egyházmegye apostoli adminisztrátora

Visszavonul a munkácsi görög katolikus egyházmegye két vezetője

2002. november 29., 03:05 , 98. szám

II. János Pál pápa elfogadta a munkácsi görög katolikus egyházmegye püspökének és segédpüspökének lemondását, s ezzel egy i­dő­ben Milan Sasikot nevezte ki az egyházmegye apostoli adminisztrátorává – tájékoztat november 12-i közleményében Mikola Eterovics érsek, kijevi apostoli nuncius.

Szemedi János megyés püspök és Ivan Mar­gitics segédpüspök a keleti rítusú egyházak kánonkódexének értelmében kérték felmentésüket, amely a 75. életévüket betöltött egyházi vezetők számára biztosítja a visszavonulás lehetőségét (mindkét püspök túl van már 80. életévén, de a szentatya csak most hagyta jóvá lemondásukat).

II. János Pál pápa ugyanakkor a munkácsi görög katolikus egyházmegye apostoli adminisztrátorává nevezte ki Milan Sasik perecsenyi parochus atyát. Az apostoli adminisztráció leköszönő vezetői január 6-ig, vagyis Milan atya püspökké szenteléséig maradnak tisztségükben.

Milan Sasik 1952. szeptember 17-én született a szlovákiai Le­hotán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a pozsonyi szemináriumban végezte, 1971-ben belépett a lazarista rendbe. Két évvel később örökös szerzetesi fogadalmat tett, s 1976-ban szentelték pappá. 1990–92 között a Pápai Teológiai Egyetem hallgatója volt Rómában, ahol magisztrátusi fokozatot szerzett. Ezt követően Ukrajnában és Szlovákiában teljesített különböző egyházi megbízásokat. Sasik atya ez év augusztusában tért vissza Ukrajnába, s azóta pe­re­csenyi parochus­ként tevékenykedett.

A Kárpátalja kérdésére Mi­lan atya bevallotta, váratlanul érte a kinevezés, ugyanakkor nem számít gyökeres változásokra életében. „Előléptetésem nem változtat korábbi törekvéseimen, továbbra is az evangélium hirdetését tartom legfontosabb feladatomnak. Egy püspök is elsősorban pásztor, tanító és igehirdető kell legyen” – hang­súlyozta.

A püspökség irányításával kapcsolatos adminisztratív feladatokról szólva Milan atya elmondta, egy egyházmegye igazgatása minden bizonnyal összehangolt és precíz koordinációs munkát igényel, aminek a gyakorlatával a későbbiekben fog megismerkedni. A megyeszékhelyre való költözése kérdésében az atya úgy nyilatkozott, hogy erre várhatóan csak püspökké szentelése után, illetve a karácsonyi ünnepkör lezárultával, azaz legkorábban január második felében kerül majd sor.