Bátorság ad erőt, pályán a gyáva hanyatlik…

KMPSZ-közgyűlés Beregszászban

2002. december 6., 01:00 , 99. szám

X. jubileumi közgyűlését tartotta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség november 30-án szombaton a beregszászi járási állami közigazgatás épületének tanácstermében. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszámolójában a szövetség céljairól és eredményeiről szólva emlékeztetett: forró politikai légkörben zajlott az elmúlt év a pedagógusok számára is. Mint mondta, sok ígéret hangzott el a szervezetek, pártok részéről, az iskolák alapproblémái azonban megmaradtak.

Az elnökasszony beszámolt a szövetség új munkamódszereinek eredményeiről, majd a huszti magyar iskola és a külföldön tanuló diákok sorozása kapcsán sajnálatát fejezte ki, amiért egy jogállamban hiányosságok tapasztalhatók a jogok érvényesítése terén. Ilyen körülmények között az egyetlen megoldás az, ha ismerjük a törvényeket és kiállunk az igazunk mellett, hangsúlyozta.

Németh János, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője a kedvezménytörvény kapcsán elismerően szólt az ukrán kormány fogadókészségéről, ugyanakkor példátlannak nevezte a bezárásra ítélt huszti magyar iskola esetét, és a megyei illetékesek közbenjárását kérte a két ország kapcsolatát rontó intézkedés orvoslásában.

Mecseky Zoltán, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja elismerően szólt a pedagógusok szerepéről, áldozatvállalásáról, s reményét fejezte ki, hogy az anyaországi támogatások révén tovább emelkedik a pedagógushivatás presztízse.

Ivan Rohacs, a megyei állami közigazgatás helyettes vezetője beszédében arról számolt be, hogy végre megoldódott a külföl­dön tanuló diákok sorkatonai szolgálat alóli felmentésének kérdése, végül a tisztségviselő ígéretet tett arra, hogy a huszti iskola ügyében a területi adminisztráció is intézkedik.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke köszöntőjében elmondta: erőre és kitartásra van szüksége a kárpátaljai magyarságnak az elkövetkezendő időszak túlélésére.

– Ha nem akarunk percemberkék játékszerei lenni, szélesebb perspektívákra van szükségünk – hangsúlyozta a KMKSZ elnöke. – Nehéz, küzdelmes időszak áll előttünk, de a jövőbe tekintve látnunk kell, hogy hosszú távon nem létezhet olyan rendszer, amely nem élvezi a társadalom bizalmát.

A vendégek felszólalását követően dr. Orosz Ildikó megköszönte az elnökségi tagságáról leköszönő Csizmár Sarolta erőfeszítéseit, majd a programfelelősök beszámolói következtek. Hutterer Éva a Szülőföldön Magyarul program kapcsán például elmondta, eddig 8006 pályázat érkezett a regionális irodákba, melyek közül 4766-ot továbbítottak az Illyés Közalapítvány központi irodájába, de mindezidáig összesen 23-an kapták meg a családtámogatást magyarországi névre szóló csekken, illetve 18-an ukrajnai banki átutalással. Gönczy Sándor, a tankönyv- és taneszköz-­tanács vezetője arról számolt be, hogy számos kárpátaljai szerzők által írt segédkönyv, illetve munkafüzet látott napvilágot az év folyamán, majd köszönetét fejezte ki dr. Vekerdi József professzornak, aki a neki adományozott Széchenyi-díjjal járó pénzösszegből a kárpátaljai iskolák és óvodák könyvállományát bővítette. Benedek Imre a szórványprogram kapcsán elismeréssel szólt arról, hogy a szórványban immár 8 iskolában folyik magyar nyelvű oktatás, 44 helyen működik vasárnapi iskola, és számos magyar csoport indult a felső-Tisza-vidéki óvodákban.

Ezt követően a küldöttek kisebb módosításokkal elfogadták a KMPSZ közgyűlésének nyilatkozatát. A dokumentum többek között leszögezi: a KMPSZ aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy gazdasági és egyéb okokból kifolyólag nem sikerült megoldani az ország oktatási rendszerét sújtó problémákat, s követeli az oktatásban dolgozók bérének emelését, a bérek idejében történő kifizetését, a pedagógusok szociális helyzetének javítását. A szövetség továbbra is szorgalmazza a beregszászi kórházzal kapcsolatos ukrán adósságrésznek a magyar oktatási intézmények számára történő átirányítását, s hogy a jövőben minden, nem állami fenntartású oktatási intézmény kapjon normatív támogatást a költségvetésből. A pedagógusszövetség továbbra is hosszú távú oktatáspolitikai célként kezeli a magyar oktatási intézményeket magában foglaló tankerület létrehozását, ami által biztosítható lenne a kárpátaljai magyarság ezirányú jogainak maradéktalan érvényesülése.

Végezetül a közgyűlés megvitatta észrevételeit a Kárpátaljai Magyar Iskolák Igazgatóinak Fóruma által nemrég elfogadott oktatásfejlesztési koncepcióval kapcsolatban. A közgyűlés által elfogadott dokumentum leszögezi: „…a koncepció tartalma – legalábbis a magyar nyelvű oktatás szempontjából – inkoherens, s a számos, valóban hasznos felvetés mellett olyanokat is tartalmaz, amelyek kellő átgondoltság hiányában nem szolgálhatják a kárpátaljai magyar oktatás ügyét”.

Zárszavában dr. Orosz Ildikó elnök megköszönte a pedagógusoknak, hogy közösen merik vállalni a felelősséget, és teszik a dolgukat a nehézségek ellenére is.

O. T.