Elismerik a ruszinokat?

Ülésezett a megyei tanács

2002. december 6., 01:00 , 99. szám

December 3-án került sor a megyei tanács negyedik ülésszakának első plenáris ülésére, melyen 13 napirendi pontot tekintettek át a képviselők. Jóváhagyták a megyei költségvetés kilenc havi teljesítéséről szóló beszámolót, döntöttek a központi költségvetésből származó lakossági szubvenció újrafelosztásáról és a megyének juttatott pótlólagos dotáció elosztásáról a helyi önkormányzatok között.

Ezután megvitattak számos vagyonmegosztással, illetve önkormányzati tulajdonban lévő földterület bérlésével, átadásával és kivásárlásával összefüggő kérdést is. Szóba került egyebek mellett a Rát és Szürte között elterülő homokbánya kérdése is. A testület meghosszabbította a bánya kitermelését folytató vállalat földbérleti jogát. Ezzel kapcsolatban Brenzovics László képviselő, a KMKSZ alelnöke a Kárpátaljának elmondta: mielőtt a tanács szóban forgó döntése életbe lépne, Palkó László képviselő javaslata nyomán ki fogják kérni az érintett községi tanácsok véleményét a kérdésről, s a bánya további működésének feltétele az lesz, beleegyezésüket adják-e ebbe a környező települések önkormányzatai.

– Fontos megvizsgálni, milyen hatással van a bánya a környezetre, nem vezet-e például a kitermelés a kutak vizének eltűnéséhez a környező községekben – mondta Brenzovics László. – Az illetékesek ígéretet tettek a bánya működésének ökológiai vizsgálatára, illetve igyekszünk elérni, hogy a kitermelést végző vállalat járuljon hozzá az érintett községek infrastruktúrájának fejlesztéséhez, például a földgáz-, a vezetékes ivóvízellátás megteremtéséhez.

A továbbiakban a megyei tanács elsöprő többséggel döntött arról, hogy kezdeményezi Ukrajna Legfelső Tanácsánál a ruszinok önálló nemzetiségként való hivatalos elismerését.

– Azt hiszem, a ruszinság elismerésének kezdeményezése példa nélküli lépés a megyei tanács Ukrajna függetlensége utáni történetében. Érdeklődéssel várjuk, mik lesznek a döntés következményei – értékelte a döntést Brenzovics László.

Baráth József