Húsz csöppség új otthonban

Magyar csoport indult a kereknyei óvodában

2002. december 13., 01:00 , 100. szám

Óvodaszentelésre került sor kedden a kereknyei óvoda magyar csoportjában. Az ukrán többségű faluban a KMKSZ császlóci alapszervezetének kezdeményezésére indítottak magyar csoportot ez év novemberében.

A 20 császlóci, illetve kereknyei gyermeket a helyi ukrán óvoda épületének egyik szárnyában helyezték el. A csoportban magyar és ukrán anyanyelvű apróságok egyaránt vannak. „Legyen ez a hajlék angyalok lakhelye” –, mondta a könyörgéseket követően a felszentelést végző Schön­ber­ger Ferenc római katolikus plébános, majd Isten áldását kérte az óvónőkre és mindazokra, akik hozzájárultak a csoport létrejöttéhez.

– Nagy lépés volt az, hogy egy ukrán többségű faluban magyar csoportot nyithattunk – nyilatkozta lapunknak Roják Mária, a KMKSZ Császlóci Alapszervezetének elnöke. – S mindez többek között Scser­bánics Petronellának köszönhető, aki talpraesetten kilincselt a megfelelő szerveknél, s energikusságával meg tudta győzni őket a csoport létrehozásának szükségességéről.

– Hála Istennek, nagyon sokan álltak az ügyünk mellé – mondta Scserbánics Petronella, az óvoda vezetője. – A járási adminisztráció munkatársaitól kezdve a községi tanácsig számos támogatója akadt a magyar csoportnak, s igen jelentős adományt kaptunk Ferenc atyától is, aki zsákszámra hozott játékokat a gyerekeknek.

O. T.