Tagtoborzás indul?

Átalakul az UMDSZ

2002. december 13., 01:00 , 100. szám

A szervezet átalakításáról döntött hétvégi ungvári közgyűlésén az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, mely egyben az esedékes tisztújítást is megejtette.

A tíz szervezet 44 küldötte és a majd ugyanennyi meghívott vendég részvételével megrendezett tanácskozás a vezetők beszámolóinak felolvasásával vette kezdetét.

Tóth Mihály elnök mindenekelőtt a szervezet működésének sanyarú körülményeit hangsúlyozta, különösen, ami az előző magyarországi kormányciklust illeti. Az elnök kifejtette, az UMDSZ minden fórumon hang­súlyozta az egység megteremtésének szükségességét a magyarság szervezeti életében. Kiemelte, a szervezetek közötti politikai konfrontáció elkerülése végett az UMDSZ mint jelölteket indító vagy támogató szervezet nem vett részt sem az 1998-as, sem a 2002-es parlamenti választásokon. (Ugyanakkor az UMDSZ reform-koncep­ciójának a küldöttek között kiosztott tervezetében olvasható, hogy „a 2002-es parlamenti választások eredményei alapján az UMDSZ az SZDPU(e) párttal együttműködve több mint 36 ezer szavazattal egy parlamenti képviselői helyet szerzett meg Gajdos István személyében a 72. sz. választókörzetben...”)

Ezután került sor a szövetség átalakításáról kidolgozott koncepció megvitatására, melynek értelmében a jövőben az eddig magát szervezetek szervezeteként meghatározó UMDSZ-nek a szervezeteken kívül egyéni és kollektív tagjai is lehetnek majd. Az új konstrukció szerint, melyet a küldöttek apróbb módosításokkal jóváhagytak, s mely az ukrajnai magyarság önkormányzataként képzeli el az UMDSZ-t, a szervezet legfelső döntéshozó szerve a négyévente ülésező kongresszus lenne. A közgyűlések közötti időszakban egy a tervek szerint 60-80 fős országos tanács, egyfajta mini­parlament gyakorolná a döntéshozást, melyben később megállapítandó kvóta szerint lennének képviselve a tagszervezetek és a középszintű, valamint alapszervezetekbe tömörülő egyéni tagság. A végrehajtói szerepkört a szervezet elnöke, négy alelnöke és az országos tanács elnöke alkotta operatív tanács látná el. A koncepció a döntéshozatalt segítő szakbizottságok létrehozását is előirányozza.

A tanácskozáson azon nyom­ban meg is választották – jobbára már az új szervezeti struktúrának megfelelően – a szövetség új vezetőit, bár voltak olyan vélemények is, hogy a tisztségviselők megbízatásának csak az új szervezeti struktúra felállásáig kellene szólnia. Árpa Péter ungvári iskolaigazgató javaslatára egyhangúlag Gajdos Istvánt választották az UMDSZ elnökévé, aki miután felolvasta székfoglaló beszédét, javaslatot tett az alelnökök személyére. Mint az elnök hangsúlyozta, Dupka György, Kincs Gábor, Kőszeg­hy Elemér és Vass Tibor jelölését előzőleg egyeztette az elnökök országos tanácsának tagjaival, így nem volt meglepő, hogy kinevezésüket ugyancsak ellenszavazat nélkül fogadta el a testület.

Az új szervezeti struktúrával kapcsolatos végleges döntéseket várhatóan az UMDSZ tavaszi közgyűlésén hozzák majd meg.

ntk