Kinek kell, kinek nem

Kié legyen a derceni katonai objektum?

2002. december 20., 01:00 , 101. szám

A munkácsi járási adminisztráció részéről a napokban merült fel a Dercen határában található katonai objektum esetleges köztulajdonba vétele, mely kérdésben december 13-án tartott soron kívüli tanácsülést Dercen község képviselő-testülete.

Az ülésen megjelent Szte­pan Szikora, a munkácsi járási tanács elnökhelyettese arról tájékoztatta a testületet, hogy a sztriji járási lakásgazdálkodási osztály nemrég levélben fordult a munkácsi járási tanácshoz, kérve a Dercen közelében elterülő 77. számú úgynevezett katonai városka járási tanácsi vagy helyi önkormányzati tulajdonba vételét. Szikora elmondta, a járási tanács gazdasági bizottsága a hatályos törvényekre hivatkozva elvetette az objektum tulajdonba vételének lehetőségét, majd személyes véleményének hangot adva, ugyanezt tanácsolta a helyi önkormányzatnak is.

A katonai tulajdon kivonásáról és átadásáról szóló törvény ide vonatkozó részeit ismertetve Ivan Lengyel és Vaszilij Paskulyak, a járási tanács elnökének gazdasági tanácsadói többek között elmondták, katonai tulajdon csak abban az esetben adható át köztulajdonba, ha korábban már legalább kétszer nyilvános privatizációs pályázaton vett részt, de nem sikerült értékesíteni. Az eladás meghirdetése azonban ebben az esetben nem történt meg. Ezenkívül, bármilyen katonai tulajdont csak Ukrajna Miniszteri Kabinetének és Hadügyminisztériumának határozatai alapján lehet köztulajdonba adni, mely dokumentumok szintén hiányoznak.

A tanácsadók továbbá rámutattak, az objektum átvétele számos kötelezettséggel is jár, mint például a lakóházak és egyéb épületek karbantartása, a terület környezetvédelmi rehabilitációja, az objektum területén élő családok lakhatási feltéte­leinek biztosítása stb.

A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. Biró Ede polgármester hozzászólásában rámutatott, a község sem korábban, sem most nem tart igényt a katonai objektumra, főleg annak jelenlegi állapotában, mivel fennáll annak a gyanúja, hogy a terület ökológiailag szennyezett. A szavazás során a képviselők egyhangúlag elvetették a katonai objektum tanácsi tulajdonba vételét és szorgalmazták a terület teljes ­körű ökológiai vizsgálatát.

farkas