„A szülőt nem lehet leváltani…”

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Szülők Szövetsége

2002. december 20., 01:00 , 101. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség december 14-én szülői konferenciát tartott Beregszászban az Illyés Közalapítvány által lebonyolított Szülőföldön magyarul pályázati rendszer éves mérlegének megvonása, valamint a Kárpátaljára vonatkozó igénylési és folyósítási adatok ismertetése céljából. A konferencia résztvevői ugyanakkor határozatot fogadtak el arról, hogy megalakítják a Kárpátaljai Magyar Szülők Szövetségét a kár­pátal­jai gyermekek érdekeinek védelme céljából.

A konferencia közel 250 résztvevőjét dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszöntötte, vázolva a kedvezménytörvényre épülő oktatási-nevelési támogatás szükségességét és a program lebonyolításának lehetőségeit, kiemelve a pályáztatási rendszer által előtérbe került problémákat és tapasztalatokat.

Hutterer Éva programfelelős tájékoztatta a jelenlévőket a 2002. december 31-ig érvényes pályázati kiírásról, melynek alapján minden, a saját háztartásában legalább két kiskorú gyermeket nevelő szülő jogosult évi egyszeri, egyösszegű támogatásra (20 ezer forint gyermekenként), valamint egyösszegű taneszköz-támogatásra (2390 Ft gyermekenként). Ez utóbbi támogatásra az egy gyermekes szülők is pályázhatnak.

A megítélt pályázati összegek folyósítását akadályozó tényezőkről szólva Hutterer Éva elmondta, a Magyarországon bekövetkezett kormányváltást követően az Illyés Közalapítvány kuratóriumát feloszlatták, az új kuratórium pedig még nem alakult meg, így a pályázatok elbírálása szeptember óta szünetel. Ezt megelőzően 1400 pályázatról döntött pozitívan a testület, melyek esetében nincs elvi akadálya a támogatás folyósításának. Kiemelte, a kifizetésekre előbb vagy utóbb sor kerül, a támogatás befagyasztásáról szóló rémhírek pedig minden alapot nélkülöznek.

A konferencia résztvevői ezt követően határoztak arról, hogy a gyermeknevelési jogok hathatósabb érvényesítése céljából a szülőket tömörítő társadalmi szervezetet hoznak létre. A kérdés időszerűségéről szólva többen rámutattak, erre a szervezetre leginkább azért lenne szükség, hogy a szülők szervezeti szinten is meg tudják fogalmazni az iskolával, az oktatással kapcsolatos igényeiket, elvárásaikat, szükség esetén pedig fel tudjanak lépni a helyi problémák orvoslása érdekében, és érvényt tudjanak szerezni azon akaratuknak és törekvésüknek, hogy az iskola valóban a gyermekeké legyen, és mindenkor biztosítsa az oktatás-nevelés megfelelő tárgyi és szellemi felté­teleit.

– Abban a tudatban kell tevékenykedniük, hogy a szülőt leváltani nem lehet, hisz annak legfőbb törekvése mindig és mindenkor kiállni gyermekei érdekeinek védelmében – summázta a szülői szövetséggel kapcsolatos véleményét dr. Orosz Ildikó.

Ezt követően Gulácsy Géza, a KMPSZ alelnöke ismertette a szövetség alapszabályának tervezetét, majd a konferencia résztvevői megválasztottak egy 21 fős kezdeményező munkacsoportot, amelynek feladata a megalakult megyei szervezet jogi bejegyzése, alapszabályának részletes kidolgozása, valamint a szövetség szerkezeti kiépítése lesz. A testület ezek után Ka­tona Bélát választotta elnökévé.

Az ülés résztvevői végezetül döntöttek arról, hogy levélben fordulnak az Illyés Közalapítványhoz, szorgalmazva az oktatási-nevelési támogatások folyósításának meggyorsítását. Ugyan­csak levélben kérte a fórum a diák- és pedagógusigazolványok kiadásának meggyorsítását.

Az ülés javasolt határozati pontjai között szerepelt továbbá, hogy az érettségi során a magyar iskolák tanulói számára a vizsga ukrán nyelvből ne fogalmazás, hanem tollbamondás legyen; hogy az államnyelv oktatása megfelelő szinten és módszerekkel történjen; hogy törvény szabályozza a magyar nyelvű felvételizés lehetőségét az Ungvári Nemzeti Egyetemen; hogy érvényt kell szerezni a katonai szolgálatra vonatkozó hatályos törvénynek; illetve hogy a szülői szövetség támogatja a huszti magyar tannyelvű középiskola önállóságra való törekvését.

P. Zs.