Teleházat kapott Beregdéda

A falu ismét összefogott

2002. december 20., 01:00 , 101. szám

Az anyaországi Illyés Közalapítvány által meghirdetett Teleház-program keretében újabb beregi községbe, ezúttal Bereg­dé­dába került teljes számítástechnikai felszerelés, a KMKSZ Bereg­dédai Alapszervezete, a helyi görög katolikus és református egyház, valamint a helyi tanács és az iskola közös pályázata nyomán.

Az avatóünnepségre december tizedikén került sor a helyi görög katolikus egyház tulajdonában lévő tanácsházi épületrészben. A jelenlévőket üdvözölve Juhász Katalin, a KMKSZ alapszervezeti elnöke hangsúlyozta, a Teleház fogadását összehangolt közösségi munka előzte meg, melynek sikeréhez, lehetőségeihez mérten, számos szervezet és magánszemély járult hozzá.

Mint kiderült, a helyiséget a görög katolikus egyház biztosította, belső festését a KMKSZ helyi alapszervezetének választmányi tagjai végezték, berendezését a dédai református közösség ajánlotta fel, a védőrácsokat a községi tanács biztosította, továbbá felvállalta a telefonvonal-használat átalánydíjának térítését is.

Ünnepi beszédében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke elmondta, a Teleház feladata, hogy jól működjön, mivel a további pályázatok elnyerésének esélye döntő részben a felmutatható eredmények függvénye.

– Segíteni ott lehet, ahol fogadni tudják a segítséget. Be­reg­déda, mint annyiszor, a jó ügy érdekében most is képes volt összefogni és teret, otthont biztosítani e nem csekély értékkel bíró informatikai berendezésnek. Kívánom, ez a társadalmi összefogás és együttműködés tegye lehetővé, hogy minél többen megismerjék, használják a Teleházat, majd tudásukkal járuljanak hozzá a faluközösség és a kárpátaljai magyarság szellemi gyarapodásához – mondotta.

Brenzovics László, az Illyés Közalapítvány Kárpátaljai Alkura­tóriumának elnöke elmondta, a KMKSZ azon indíttatásból vesz részt a Teleház-program lebonyolításában, hogy a több szempontból is háttérbe szorult kárpátaljai települések esélyt kapjanak a kitörésre, a felzárkózásra.

Kőrözsi Sándor helyi református lelkipásztor a közös öröm és imádságos hálaadás fontosságára, valamint a közös felelősség felismerésére hívta fel a jelenlévők figyelmét. „Működjön ez a Teleház Isten akarata szerint és szolgálja mindannyiunk gyarapodását, lelki, szellemi épülését” – mondta, Isten áldását kérve a jelenlévőkre és a faluközösségre.

A résztvevőket köszöntötte továbbá Eg­ressy István, a községi tanács elnöke, valamint Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke. Juhász Katalin végül köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a Teleház létrejöttéhez, nem utolsósorban Hires Elemérnek, a Beregszászi Magyar Gimnázium végzős hallgatójának, aki vállalta a számítógép kezelését és a Teleház gondnokságát.

P. Zs.