„Téli tárlat 2002” a KMTF kollégiumában

Jankovics Mária és Kulin Ágnes alkotásai Beregszászban

2002. december 27., 01:00 , 102. szám

December 21-én a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) kollégiumának aulájában Jankovics Mária ungvári grafikus- és textilművész, valamint tanítványa, Kulin Ágnes alkotásaiból nyílt kiállítás. Mint elhangzott, a rendezvényre a hagyományteremtés szándékával került sor, a következő kiállítást várhatóan tavasszal rendezik Balla Pál festőművész munkáiból.

(Folytatás az 1. oldalról)

A tárlatot házigazdaként Ko­hut Attila, a kollégium igazgatója nyitotta meg, majd dr. Orosz Ildikó, a KMTF elnöke afelett érzett örömének adott hangot, hogy egy régi álom vált most valósággá: az intézmény immár nemcsak kollégium, de olyan hely is, ahol a diákokon kívül a beregszásziak is lehetőséget kap­nak a bemutatkozásra, művelődésre. „Nagy öröm számunkra, hogy miután első lépésként már megalakult a főiskola ifjúsági kórusa, most, hosszú előkészítés után, sikerült elérnünk, hogy rendszeresen otthont adhatunk a kárpátaljai művészek alkotásaiból rendezett kiállításoknak is, hogy megismerkedhessen velük Beregszász és a vidék közönsége” – hangsúlyozta az elnök­asszony.

Mint dr. Orosz Ildikó elmondta, a szervezők úgy gondolták, a ki­ál­lí­tás­sorozatot annak az alkotónak kellene megnyitnia, aki festőként a legközelebb áll a pedagógusokhoz és a gyerekekhez – vagyis Jan­ko­vics Máriának, aki az Irka c. gyer­meklap arculatának egyik meg­teremtője.

Ezt követően a KMTF énekkara karácsonyi énekeket adott elő, majd Prófusz Marianna népművész ismertette meghatott­ság­gal a hangjában Jankovics Mária munkásságát. Mint rámutatott, egy kiforrott művész és egy tehetséges diák, majdhogynem kész művész munkáit tekinthetik meg az érdeklődők.

Végezetül Jan­ko­vics Mária mondott köszönetet a lehetőségért, hogy az ő alkotásai nyit­hatják meg a szervezők által tervezett tárlatsorozatot. Kö­szönetet mondott továbbá tanítványa szüleinek a támogatásért, valamint a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolának az ünnepség megrendezéséért.

A tárlat 2003. január 19-ig tekinthető meg.

Baráth