Ökumenikus imahét az egységért

Innen-onnan

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Január 19–26. között Európa-szerte ökumenikus imahetet tartanak a történelmi egyházak hívei. Az egység és az összefogás jegyében zajló imaprogramba a kárpátaljai egyházi közösségek is bekapcsolódnak és templomaikban, közösségi helyeiken adnak egymásnak hitbéli találkozót.

Az idei ökumenikus imahét alapigéje Pál apostol Korinthusbeliekhez írott második leveléből való: Ez a kincsünk cserépedényben van (2 Kor 4,7). Ez az igerész szolgál a hét során megtartott imaórák, beszélgetések, ta­lálkozók mottójául, melyeken fe­lekezeti, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül vesznek részt a hívek, hogy a vallások egységéért imádkozzanak.

Munkácson délután 4 órai kez­det­tel tartották az alkalmakat. Január 20-án hétfőn a Munkácsi Szent Márton-szé­kes­egyház adott otthont az imahét nyitó miséjének. Majnek Antal római katolikus megyés püspök és Gulácsy Lajos református lelkész, nyugalmazott püspök a hívekhez szólva arról beszéltek, hogy a megosztottság még mindig jelen van mind a világban, mind az egyházak között. Ez pedig még fontosabbá teszi az együttgondolkodást és az együtt haladást, mivel csak egymást támogatva és egymást szeretve haladhatunk a közös cél, Jézus Krisztus felé. Kedden a református, szerdán a görög katolikus, csütörtökön a roma templomban gyűltek össze a hívek.

Hétfőn este Beregszászban a református gyülekezet nagytermében tartottak beszélgetést a város különböző felekezeteinek hívei. Másnap a római katolikus plébánia hittanterme adott otthont hasonló találkozónak, szerdán a görög katolikus templomban gyűltek közös misére a hívek.

Ungváron délután 5 órai kezdettel zajlottak az imahét alkalmai. Pénteken a református templom ad otthont az ukrán nyelvű imaórának, vasárnap a római katolikus templomban kerül sor az imahét záróalkalmára.

Váradi Natália