Beiktatták Milan Sasikot

Görög katolikus ünnepi mise Ungváron

2003. január 31., 01:00 , 107. szám

Az ungvári görög katolikus székesegyházban főpapi mise keretében iktatták be új egyházi tisztségébe Milan Sasikot, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátorát és püspökét január 25-én, szombaton.

A székesegyházat már jóval a szentmise kezdete előtt zsúfolásig megtöltötték a megye egész területéről érkezett hívek, a templomi és karzati ülőhelyek pedig még hajnalban megteltek. Az ünnepség délelőtt tíz órakor kezdődött az egyházi méltóságok és a papság bevonulásával.

A beiktatás alkalmából tartott ünnepi szentmisén jelen volt Mikola Eterovics érsek, apostoli nuncius, Marian Javorszkij lem­bergi érsek, dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi görög katolikus püspök, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egy­ház­megye püspöke, valamint számos ukrajnai katolikus egyházi méltóság, továbbá a munkácsi görög katolikus egyházmegye szinte valamennyi papja.

A beiktatási szertartás során latin és ukrán nyelven felolvasták II. János Pál pápa kinevezési levelét, majd Milan Sasik magára öltötte a püspöki miseruhát, végül Mikola Eterovics nuncius a püspöki székhez kísérte. A beöltözött püspök, akit valamennyi jelenlévő pap kézfogással és kézcsókkal üdvözölt, a továbbiakban püspöki szentmisét mutatott be.

Az evangélium elhangzása után Milan Sasik szent­beszédé­ben üdvözölte a vendégeket és az egyházi méltóságokat, a jelenlévő híveknek pedig megköszönte a részvételt és az Istennek mondott imáikat.

A püspöki áldást követően ünnepi beszédek hangzottak el. Az újszentelt püspököt köszöntötte Mikola Ete­ro­vics érsek, majd Szemedi János leköszönő püspök foglalta össze több évtizedes püspöki tevékenységének legfőbb eseményeit. Mint elmondta, a nehézségek és az elnyomás dacára Isten segítsége sok mindenben megnyilvánult az egyházmegye életében: ő maga több mint száz papot szentelt fel; méltatták az egyházmegyében az Ungvári Unió 350. évfordulóját; II. János Pál pápa ukrajnai látogatása során boldoggá avatta Romzsa Tódort, az egyházmegye vértanú püspökét.

Az ünnepi ceremónia során az ungvári görög katolikus székesegyház püspöki énekkara végzett énekes miseszolgálatot Orosz Mihály atya vezetésével.

pzs