Kölcsey Ferenc neve kötelez

Megemlékezés Visken

2003. január 31., 01:00 , 107. szám

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztek a Viski Kölcsey Ferenc Középiskolában január 22-én.

A Himnusz eléneklését követően Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke méltatta az iskola névadójának munkásságát. Ez a név erkölcsi tartásra, a magyarság megtartására, az igazság mindenkori kimondására kötelez, hangsúlyozta, s kötelez a tisztességre, becsületre, tudásvágyra, a nemzet szolgálatára is.

– A mai napon nemcsak Kölcseyre gondolunk, hanem mindenkire, aki tett a magyar kultúra ügyéért: az ismert nagyságokra éppúgy, mint azokra a parasztasszonyokra, akik Kodály és Bartók fonográfjába énekelték népdalaikat – mondta Sari József.

A középiskola énekkara és diákjai zenés-irodalmi összeállítással köszöntötték az ünnepet. Kölcsey Ferenc életrajzának ismertetése után Ernyei Beáta szavalta el nemzeti imádságunkat az énekkar kíséretével, majd Bakkai Me­linda közvetítette Illyés Gyula gondolatait. Hánka Beáta Juhász Gyula A Hymnusz c. írását adta elő, majd Tatár Tímea bevezetőjét követően részletek hangzottak el Kölcsey Parainesiséből. Takács Tímea, Néma Katalin és az énekkar előadását követően az iskola falán látható Kölcsey-emléktáblánál folytatódott az ünnepség, ahol Ígyártó Rozália szavalta el a költő Huszt c. versét, majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Olasz Tímea