Kriptából raktár?

Perényi-kripta Nagyszőlősön?

2003. január 31., 01:00 , 107. szám

Nagyszőlős régi református temetőjében áll egy építmény, amely felől azt tartja a néphagyomány, hogy a Perényiek egyik temetkezési helye volt. Maga a kripta nem árul el semmit egykori lakóiról, néhány elkorhadt fadarabon kívül semmi sem található a nedves falak között.

– A szabadságharcban részt vett Perényi Zsigmond családja a római katolikus templom alá temetkezett – mondja Keresztyén Balázs helytörténész. – A munkások a templom restaurálásakor bukkantak rá a kriptára, melyet aztán gondosan visszazártak. Ez a kripta valószínűleg egy másik Pe­rényi-ág temetkezési helye lehetett, bár semmilyen feljegyzés nem tanúskodik erről. Akkor figyeltünk fel a kriptára, amikor egy Romániából érkezett férfi jött kérdezősködni felőle, mondván, az ő ősei is Perényiek voltak, s ide temetkeztek. Később egy szegedi fiatalember is érdeklődött ná­lam a család­­fáját kutatva.

A kripta tör­ténetéről az idősebbek sem tudnak bő­vebb felvilágosítást nyúj­tani. Nem lehet tudni, hány halottat temettek ide, s azt sem, hogy az épület melyik részében helyezték el őket. A falakon tátongó lyukak egy-egy márványlap helyét sejtetik, melyek valószínűleg még azelőtt tűntek el, hogy kriptából szénaraktárrá mi­nő­sí­tették volna az épületet…

O.T.