Eldobott életek

Évről évre nő az öngyilkosságok száma

2003. február 14., 01:00 , 109. szám

Az utóbbi években Kárpátalján tovább emelkedett az öngyilkosok száma az élet által megviselt, nincstelen emberek, illetve alkoholisták, pszichés problémákkal küzdők körében. Mint Ja­rosz­lav Tovtin, a megyei bírósági orvos szakértői hivatal vezetője a Kárpátaljának elmondta, tavaly összesen 203-an léptek ki önként az életből.

Arányait tekintve a legtöbb öngyilkosságot a 40 és 50 év közöttiek követik el – a tavalyi áldozatok közül 76-an tartoztak ebbe a korcsoportba –, tizenheten 10 és 20 év közöttiek voltak, a 20 és 40 év közöttiek 41-en, az ötven éven felüli korosztályból pedig 69-en vetettek véget életüknek önkezűleg. Ami a nemek arányát illeti az öngyilkosságot elkövetők körében, a mérleg nyelve határozottan a férfiak oldalára billen: tavaly 171 férfi, illetve 32 nő volt az áldozat.

Az elkövetés módját illetően, 183-an felakasztották magukat, hárman magas épületek tetejéről ugrottak le, hárman méreghez nyúltak. Egy személy a vízbefúlást választotta a halál neméül, egy másik pedig szántszándékkal felgyújtotta házát s ben­n­égett. Végül kilencen késsel vetettek véget életüknek, hárman pedig főbe lőtték magukat.

Mint a számadatokból kitűnik, a legtöbb öngyilkosságot az idősebb korosztály képviselői követik el, ami a szakértők véleménye szerint leggyakrabban a megélhetési nehézségekkel, a családon belüli áldatlan állapotokkal magyarázható. Jaroszlav Tov­tin szavai szerint az öngyilkosságot elkövetők túlnyomó része a kilátástalanság, az öregség elől menekül a halálba, s az esetek többségében ittas állapotban követik el szörnyű tettüket.

A megye fő bírósági orvos szakértője ugyancsak aggasztóan soknak tartja a tíz és húsz év közöttiek körében tavaly elkövetett 17 öngyilkosságot. Mint mondja, ez az utóbbi éveket tekintve kiugróan magas számadat.

Ami a 2002. évi járásonkénti mutatókat illeti (az egyes járások számadataiban a területükön fekvő megyei jogú városok, illetve a megyeszékhely adatai is benne foglaltatnak), a Beregszászi járásban 18-an követtek el öngyilkosságot, s közülük tettük elkövetésének időpontjában tízen voltak ittas állapotban; a Nagyszőlősi járásban 21-en vetettek véget önkezükkel életüknek (14-en ittas állapotban); a Munkácsi járásban 28-an menekültek a halálba (17-en ittas állapotban). Lesújtó a kép az Ungvári járásban is, ahol 53 személy vetett véget életének, s közülük 38-an alkoholos befolyásoltság alatt követték el tettüket.

Hasonló tendenciákat mutat az idei esztendő is. 2003 januárjában csupán Ungváron hét személy lett öngyilkos, mindannyian felakasztották magukat, február első napjaiban pedig további két személy ment önként a halálba – köztük egy 1984-es születésű fiatalember.

Jaroszlav Tovtin véleménye szerint Ukrajnában, s azon belül Kárpátalján, az illetékes szervek, az orvosok, pszichiáterek ma még nem fordítanak kellő figyelmet az öngyilkossági kísérletek megelőzésére, ezért is stagnál, vagy éppen emelkedik évről évre a halálesetek száma.

Baráth József