Emléktábla Ónody Gézának

KMKSZ-közgyűlés Tiszaásványban

2003. február 21., 01:00 , 110. szám

Február 14-én pénteken tartotta éves beszámoló közgyűlését a KMKSZ Tisza­ásványi Alapszervezete. A hideg ellenére sokan jöttek el a helyi kultúrházba, hogy meghallgassák Orbán Ist­ván alapszervezeti elnök beszámolóját a szervezet elmúlt évi munkájáról, valamint a státustörvénnyel kap­csolatos tervezett változásokról. Az elnök arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák aláírásukkal a Csoóri Sándor által a kedvezménytörvény támogatására kezde­mé­nyezett aláírás-gyűjtési akciót. A tagság lelkesen támogatta a felhívást.

A jelenlévők elhatározták, hogy a nemrégiben elhunyt Ónody Géza pedagógus, az alapszervezet egyik alapítótagja emlékét a helyi iskola falán elhelyezendő márványtáblán örökítik meg. Határozat született a falunap megrendezéséről is. Ezzel kapcsolatban az alapszervezet azzal a ké­réssel fordul a KMKSZ választmányához, hogy a jövőben mindenek­előtt azokat a településeket részesítsék támogatásban, ahol első ízben rendeznek falunapot. Mindkét kezdeményezést támogatásáról biztosította az ülésen jelenlévő Horváth Ferenc polgármester, aki beszédében ugyancsak a státustörvény megmentésére szólított fel.

V. N.