Hitünkben töretlenül

Alapszervezeti közgyűlés Beregszászban

2003. február 21., 01:00 , 110. szám

Február 15-én tartotta közgyűlését a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete. Horkay Sámuel elnök beszámolójában elmondta: örvendetes, hogy az elmúlt nehéz év alatt az alapszervezet tagsága mintegy 100 fővel gyarapodott. Kiemelte még, hogy a múlt évi választási időszak s az év folyamán tartott számos rendezvény megmutatta: tömegeket tudunk mozgósítani, bevonni az aktív munkába.

A közgyűlés munkájában részt vettek a KMKSZ megyei és járási vezetői, a KMPSZ és KMKSZ ISZ képviselői is. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke felvázolta a szövetség legaktuálisabb feladatait: meg kell védeni a státustörvény eredeti célkitűzéseit, ezért mielőbb meg kell szervezni a Csoóri Sándor felhívását támogató aláírásgyűjtést. Ugyancsak komoly feladat a vízumkérdés lehető legkedvezőbb megoldása. A beregszásziak előtt azonban egy sokkal konkrétabb feladat áll most: az időközi megyei tanácsi választáson meg kell mutatni, hogy a Szövetség ereje töretlen. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, megyei tanácsi képviselő elsősorban megköszönte a beregszásziaknak, hogy mandátumhoz juttatták, ezzel azt is bizonyítva, hogy ebben a közösségben megvan az összefogás ereje, s most újabb esélyt kapott a demokratikus rend erősítésére.

Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi JSZ elnöke kiemelte: már az is győzelem, hogy az elmúlt évi események nem törték meg a KMKSZ erejét, s Horkay Sámuel személyében bátran indítjuk jelöltünket a választáson. A legfontosabb: meggyőzni az embereket, hogy minél többen menjenek el szavazni, hogy az eredmény az ő akaratukat tükrözhesse.

A gyűlés résztvevői élénk vitában szóltak hozzá a mindenkit leginkább foglalkoztató kérdés: a választás ügyéhez. Pan­csira Gá­bor azt is felvetette: napirendre kell tűz­ni a kétnyelvűség betartását, mert a nyelv­törvény adta jogokat nem biztosítják megfelelően.

Zárszavában Hor­kay Sámuel röviden felvázolta választási programját, s arra hívta fel az alapszervezet tagságát, hogy mindenkit biztassanak: éljen állampolgári jogával, s szavazzon legjobb lelkiismerete szerint; hiszen a szavazás az az alkalom, amikor nem a polgár függ a hatalomtól, hanem a hatalom sorsa függ a szavazópolgártól.

Riskó Márta