Növekvő kereslet, alacsony árak

Újra keresett a jó bor

2003. február 28., 01:00 , 111. szám

Minap a beregszászi borfesztiválon már ott volt a Beregszászi Borvidék szőlőtermesztők és borászok szö­vetkezetébe tömörülő bortermelők standja is. Mint Tompa Tibor elnök el­mond­ta, je­len­leg 30 magántermelőt egye­sí­tenek, akik összesen mintegy 50 hektárnyi szőlőültetvényen gazdál­kod­nak.

Ami az értékesítést illeti, a szövetkezet viszonylag kis meny­nyiségű bort forgalmaz, ma még az a jellemző, hogy tagjaik önál­lóan igyekeznek megtalálni számításaikat, ami Tompa Tibor sze­rint nem csoda, hiszen rengeteg pénzbe és utánajárásba kerül a sző­lő megmunkálása, miközben a borárak még mindig igen alacsonyak, s kialakult felvevőpiaca sincs a minőségi bornak. Érthetően mindenki arra törekszik, hogy legalább a kiadásai megtérüljenek. Általában az a jellemző, hogy a vásárlók személyesen keresik fel a bortermelőket és veszik meg az igényelt mennyiséget. A bor egy bizonyos részét ugyanakkor már közösen palackozzák, amit azután főleg borfesztiválokon és egyéb szakmai fó­ru­mon állítanak ki, illet­ve értékesítenek.

Az elnök saját mun­kájuk ered­mé­nyének is betudja, hogy a bereg­vidéki borok lassan visszanyerik régi dicső­sé­gü­ket. Míg három évvel ezelőtt, az első Beregszászi Bor­fesz­tiválon 10-12, ma már 70-80 borral próbálnak versenyre kelni. Sikerült elérni, hogy a magántermelők borai is legalább olyan értékesek legyenek a vásárlók szemében, mint a borászati nagy­vál­la­la­tokéi. Erre utal, hogy az idei borfesztiválon is jó néhány díjat nyertek.

Ugyanakkor a fesztiválon tapasztaltak arra is rámutattak, hogy a jelenlegi helyzet még mindig a nagyüzemi termelőknek kedvez. Igen jelentősnek volt mondható a kereslet a minőségi borok iránt, ám az árak viszonylag alacsonyak. Egy üveg gyárilag palackozott bor átlagosan 7-8, a hordókból kimértek pedig literenkét 5-6 hrivnyáért keltek el. A jövő legfontosabb kérdése valószínűleg az lesz, fel tudják-e venni a gazdák a versenyt a tőkeerősebb nagyvállalatokkal.

B. J.