Püspöki szent liturgia Karácsfalván

Befejeződött Milan Sasik püspöki körútja

2003. március 7., 01:00 , 112. szám

Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora és püspöke az elmúlt napokban sorra látogatta az egyházmegye esperesi kerületeit, hogy személyesen találkozzék azok papságával és híveivel, valamint az érintett járások állami közigazgatási vezetőivel.

A püspöki körút végállomása február 28-án Ka­rács­fal­va volt, ahol Mi­lan Sasik délelőtt püspöki liturgiát tar­tott, délután pedig részt vett a beregszászi esperesi kerület papjainak közgyűlésén.

A helyi görög katolikus templomban sorra kerülő szent liturgián jelen voltak Ben­dász Dániel beregszászi és Szabó Konstantin nagyszőlősi esperesek, valamint a magyar esperesi kerülethez tartozó egyházközségek papjai. „Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek az Isten akaratát!” – hangzottak az evangélium szavai, majd Demkó Ferenc tisza­csomai parochus idézett Máté evangéliumából.

Milan Sasik üdvözlő beszédében fontos jelnek nevezte, hogy mindhárom, jelenleg Kárpátalján tevékenykedő katolikus püspököt II. János Pál pápa szentelte fel Szent Péter sírjánál, a római Szt. Péter-bazilikában. Ez a fontos összekötő kapocs az elmúlt évtizedekben hiányzott – mutatott rá –, most azonban a munkácsi görög katolikus egyházmegye még erősebb szállal kötődik a Szentatyához. A püspök örvendetesnek nevezte, hogy a beregszászi esperesi kerületben a legrendezettebb a papság helyzete, nem érinti az egyházmegye egyébként súlyos paphiánya. Az egyháznak elsősorban jó papokra van szüksége – fogalmazott ennek kapcsán Sasik püspök, arra buzdítva a karácsfalvai híveket is, hogy imádkozzanak az egyházi hivatást felvállaló fiatalokért, a leendő papokért és apácákért.

A szent liturgia végén a ka­rács­falvai egyházközség híveinek nevében Marosi István helyi pa­rochus mondott köszönetet a püspöki látogatásért, hangsúlyozva, hogy a közös liturgiában való részesülés a megtiszteltetés mellett a felelősséget és egyben a reményt is magában hordozza az egyházközség által felvállalt feladatok továbbvitelére.

Egyházmegyei körútjának tapasztalatairól szólva Milan Sa­sik lapunk kérdésére elmondta, a találkozás öröme mellett számos járásban a fáj­dalommal is szembesülnie kellett, elsősorban azon egyházközségekben, melyek hívei immár tíz esztendeje kénytelenek templomukból kiszorulva Isten ege alatt imádkozni.

Az egyházon belüli átszervezések kapcsán a püspök elmondta, nem tervez további változtatásokat, Dzsudzsár György segédpüspökké, Tarasz Lovszka akadémiai rektorrá, Szabó Konstantin nagyszőlősi esperessé történt kinevezése mindenekelőtt a munkácsi egyházmegye előtt álló feladatok minél sikeresebb megoldását szolgálja. Az egyházjognak megfelelően a közeljövőben papi tanács létrehozására kerül majd sor – mondta el végezetül az apostoli adminisztrátor.

P. Zs.