Százezren igényelték a magyar igazolványt!

Benyújtották a százezredik kérelmet Kárpátalján

2003. március 7., 01:00 , 112. szám

A Kárpátaljai Központi Információs Iroda a napokban fogadta a magyar és hozzátartozói igazolványok iránti 100 000. kérelmet. A hír kapcsán Gulácsy Gézát, a Központi Információs Iroda vezetőjét kérdeztük.

– Sok vagy kevés ez a százezer kérelem?

– A Kárpát-medencében Erdély után másodikként léptük át ezt a határt, ami önmagában is jó eredménynek mondható. Ha azon­ban a magyarság lélekszámához viszonyítva vizsgáljuk, akkor nyilvánvaló, hogy Kárpátalján volt a legnagyobb az érdeklődés a magyar és hozzátartozói igazolványok iránt, hiszen azt az érintetteknek mintegy 64%-a igényelte. A benyújtott kérelmekből egyébként durván 97 ezer a magyar és 3 ezer a hozzátartozói igazolvány iránti kérelem.

– Mivel magyarázható ez a fokozott érdeklődés?

– Nyilvánvaló, hogy ebben nagy szerepe volt annak a felvilágosító-szervező munkának, amelyet az információs iroda munkatársai végeztek. Az alapvető ok azonban mindenképpen abban keresendő, hogy Kárpátalja magyarsága a környező országokban élő magyarokhoz képest is elesettebb, rosszabb helyzetben van, s így igyekszik mindenbe belekapaszkodni, ami sanyarú helyzetén enyhíthet.

– Várhatók-e további igény­lések?

– Jelenleg mintegy ezer kérelmező fordul hozzánk havonta, s ez az ütem valószínűleg még egy ideig megmarad, azonban a statisztikai törvényszerűségeknek megfelelően a potenciális kérelmezői bázis szűkülésével később lassulni fog. Ukrajnában, Kárpátalján azonban továbbra is van legalább ötvenezer magyar, aki még nem nyújtotta be a magyar igazolvány irán­ti kérelmét. Az ő esetükben a motiváció erősen függ majd attól, hogy milyen változásokon megy át a státustörvény, illetve hogy lesz-e olyan kedvezmény, amiért érdemes a magyar igazolványt kiváltani.

– Ezek szerint a bevezetendő vízumkényszer is kihathat az igénylések menetére?

– Valóban, a magyar igazolványhoz kapcsolódó kedvezmények túlnyomó része csak Magyarország területén vehető igény­be, így a határátlépés ellehetetlenülése automatikusan von­ná magával a magyar igazolvány iránti érdeklődés csök­kenését. Ezért e két kérdést mindenképp összefüggésében kell vizsgálni, s nyilvánvaló, hogy a kárpátaljai magyarok számára az volna a jó, ha valamilyen kedvezményes eljárásban kaphatnának hosz­szú lejáratú vízumot. Ha e mellett a státustörvény adta kedvezmények is megmaradnak, esetleg bővülnek, úgy valóban elképzelhető, hogy idővel minden magyar ember élni fog ezzel a lehetőséggel.

ntk