Kedvezményes vízumot szorgalmaz a KMKSZ

A vízumkényszerről tárgyalt a Magyar Országgyűlés külügyi bizottsága

2003. március 14., 01:00 , 113. szám

A Magyarország részéről Ukrajnával és Szerbia-Montenegróval szemben beve­ze­ten­dő vízumkényszerrel kapcsolatos előkészületekről tárgyalt keddi ülésén a Magyar Országgyűlés külügyi bizottsága, ahol jelen volt a KMKSZ Kovács Miklós elnök vezette küldöttsége is.

A KMKSZ feljegyzést készített a külügyi bizottság keddi ülésére arról, hogy szerinte miként érinti a kárpátaljai magyarságot a vízumkényszer. A memorandum érthetetlennek és megdöbbentőnek nevezi, hogy a magyar kormányzat semmilyen könnyítést nem tervez a kárpátaljai magyarok számára a vízumhoz jutást illetően, aminek – mint a dokumentum fogalmaz – súlyos következményei lesznek a helyi közösségre nézve, mivel demoralizálja azt, s felgyorsítja a Magyar­országra való áttelepülés folyamatát.

A szövetség elfogadhatatlannak tartja azt a gyakorlatot, amely szerint politikai szintű egyeztetés a vízumkérdésben a kárpátaljai magyarság képviselőivel nem folyik, s a szakértői szinten megszervezett egyetlen találkozó is csupán tájékoztató jellegű volt.

A memorandum ugyanakkor rámutat, hogy Ukrajna parlamentje elfogadta első olvasatban a maga státustörvényét, amely világosan kimondja, hogy a majdani ukrán igazolvánnyal rendelkezőket vízum nélkül óhajtja Ukrajna területére engedni. „Nyitva áll tehát a lehetőség, hogy Magyarország viszonossági alapon oldja meg a kárpátal­jai magyarok vízum­prob­lémáját” – fogalmaz a feljegyzés.

A KMKSZ hangsúlyozza, hogy az Ukrajna és Lengyelország között időközben megszületett megállapodás ingyenes vízumok kiadását irányozza elő, s tudomása szerint az ukrán fél hasonló megállapodásra törekszik Magyarország vonatkozásában is. A KMKSZ álláspontja szerint tehát minden lehetőség megvan a kárpátaljai magyarság vízumproblémájának megnyugtató rendezésére.

A külügyi bizottság ülésén Bársony András, a Magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára tájékoztatójában elmondta: Ukrajna és Szerbia-Montenegro szerepelnek az Európai Unió Bizottsága által közzétett vízumkötelezett országok listáján, így Magyarországnak kötelezettsége, hogy 2004. május elsején már működő vízumrendszert vezessen be velük szemben. Ehhez legkésőbb november elsején be kell vezetni a vízumkötelezettséget – mondta. Az államtitkár hangsúlyozta: olyan vízumrendszert kívánnak bevezetni, amely a szomszédos országokkal megkötött kétoldalú szerződéseken alapul, ugyanakkor meg­felel az Európai Unió már elfogadott vízumpolitikájának, illetve majdan a schengeni követelményeknek.

Kovács Miklós – összhangban a bizottsági ülésen ugyancsak felszólaló Bunyik Zoltánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökével és Németh Zsolttal, a külügyi bizottság fideszes elnökével – kedvezményes vízumrendszer kialakítását szorgalmazta a határon túli magyarság számára. A politikus tartós, legalább ötéves időtartamra szóló, többszöri belépést biztosító vízumot, valamint vízumdíjkedvezményt, esetleg -mentességet tart szükségesnek.

Varga–MTI–ntk