Felszámolják a beregszászi ezredet

Kalapács alá vagy a városhoz kerül?

2003. április 11., 02:00 , 117. szám

Az ukrán haderőreform keretében a közeljövőben felszámolják a Bereg­szászban állomásozó gépesített ezredet – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Olek­szandr Szerpuhov ezredparancsnok. Mint elmondta, a fegyverzet és a hadi­tech­nika java részét má­­­ris elszállították, a továbbiakban a do­ku­mentáció rendezése, archiválása lesz a fő feladat. A ka­szár­nyá­ban jelenleg mintegy száz sorkatona és ugyan­ennyi tiszt tel­je­sít szolgálatot; az előb­biekre javarészt a leszerelés vár, míg az utóbbiak számára a hadsereg kész új állomáshelyet biztosítani.

A katonáknak október 30-ig kell vég­legesen elhagyniuk a létesítményt, és a mai viszonyok ismeretében célszerű lenne, ha még ezt megelőzően új gazdára találna a több hektáros, jelenleg még rendezett terület a laktanyákkal, lakó- és irodaépületekkel, egyéb kiszolgáló-lé­te­sít­ményekkel együtt – véli a parancsnok.

A végleges ér­ték­becslést köve­tő­en pályázatot írnak ki a kisebbfajta vá­ros­­rész­nek is beillő épü­­letegyüttes érté­kesí­té­sére, ameny­nyiben azonban nem sikerül eladni, a városi ta­nács keze­lé­sébe ke­rül.

A tulajdonjogi, illetve kezelői vi­szo­nyok rendezése min­­­denekelőtt azt a közel száz családot érinti, akik a körlethez tartozó lakóépületekben, illetve közösségi szállásokon laknak, azok közüzemi ellátása ugyanis (ivóvíz, gáz, fűtés) jelenleg teljes egészében a katonai körlet rendszeréhez tartozik, és csak azon belül működtethető.

pzs