Még mindig szegények vagyunk

Ombudsmani jelentés a szegénységről

2003. április 18., 02:00 , 118. szám

Átlagosan minden negyedik ukrán a létminimum alatt él, a túléléshez elegendő szükségleteit sem tudja kielégíteni – áll Nyina Karpa­cso­vának, az ukrán parlament emberi jogi megbízottjának a törvényhozásban minap bemutatott jelentésében.

Az ENSZ adatai szerint 2000-ben az egy főre jutó GDP Ukrajnában 3816 dollár volt, amivel az ország a 102. helyet foglalta el Guatemala és Suriname mellett. Ez a mutató 3,25-ször alacsonyabb, mint Magyar­országé, illetve 6,75-ször kevesebb, mint az Európai Unió országaié volt 2000-ben – áll a jelentésben.

Karpacsova szerint Ukraj­ná­ban továbbra is fenyegető mér­tékű a szegénység: a kor­mány hivatalos adatai szerint 2001-ben átlagosan a lakosság 27,2 százaléka élt a 175 hrivnyás (33 dollár) szegénységi határ alatt. Megyénként is változó a helyzet: Kár­pátalján 2001-ben a szegények aránya például 46,6 százalék, a Krímben 38,4 százalék volt.

Az ombudsman adatai szerint a 15–70 év közötti munkaképes lakosság körében hivatalosan 10,6 %-os volt a munkanélküliség (2,4 millió fő).

Jelenleg minden ötödik munkaképes ukrán vállal külföldön munkát. Számukat a különböző statisztikák az utóbbi években 2–7 millióra teszik. Karpacsova elmondta: 2002-ben a legtöbb ukrán Orosz­­or­szág­ba (6,1 millió), Lengyel­or­szágba (4,2 millió) és Ma­gyar­or­szágra (1,8 millió) utazott munkát vál­lal­ni. A külügyminisztérium adatai szerint több mint 2 millió ukrán tartózkodik illegálisan kül­földön munkavállalás céljából. Karpacsova szerint viszont szá­muk elérheti idénytől függően akár az 5 milliót is.

Az ombudsman szerint fel­tét­lenül szükséges ukrán migrációs politika kidolgozása. A kiván­dor­lás ugyanis befolyásolja a né­pes­ség helyzetét. A szociális-gaz­da­sági helyzet rom­lása, az orvosi ellátás álla­pota, a sze­gény­ség, az öko­lógiai és higiéniai feltételek kö­vetkeztében 9 év alatt az ukrán népesség 52,3 millióról (1993) 48,5 millióra csökkent (2002).

MTI-ntk