„Köszönöm, Istenem, az édesanyámat!”

Falunap Korláthelmecen

2003. május 9., 02:00 , 121. szám

Korláthelmecen ötödízben szervezett falunapot május első vasárnapján a KMKSZ helyi alapszervezete. A hagyományokhoz híven a temetőkertben, az ősi település helyét jelölő millenniumi emléktáblánál vette kezdetét az ünnepség.

Sepella Mária, a kulturális szövetség helyi alapszerveze­tének elnöke köszöntőjében rámutatott: a néhány évvel ezelőtti kezdeményezés nyomán ma már május első napjaiban nagyon sokan kilátogatnak a temetőbe, így alig találni rendezetlen, virág nélküli sírhelyet.

A szülőanya, a szülőföld és az isteni szeretet örök értékei között vont párhuzamot ünnepi beszédében Nagy István helyi református lelkész. Kozma Zsigmond, a helyi községi tanács vezetője a helmeci táj szépségét ecsetelte, hangsúlyozva, hogy annak megóvása, fejlesztése közös érdeke kell legyen az alig ezer lelkes közösségnek. Schön­berger Ferenc római katolikus plébános az anyai küldetésről szólt, mely bár gyakran nehézségektől terhes, de legalább ennyi áldással, örömmel és Istentől való jutalommal jár együtt.

A KMKSZ Ifjúsági Szervezetének tagjai dalos-verses összeállítással köszöntötték az édesanyákat. A továbbiakban több színhelyen folytatódott a program, az óvodában a kicsinyek, az iskolában a magyar elemi osztályok növendékei adtak ünnepi műsort. A kultúrház udvarán ügyességi- és sportversenyt rendeztek a fiataloknak, s valamennyi résztvevő jutalma bográcsgulyás volt. A programot reggelig tartó táncmulatság zárta.

A rendezvény sikeréhez a községi tanács és a helyi vállalkozók is hozzájárultak.

P. Zs.