Vöröskereszt: Eltűnt személyek kerestetnek

Május 8. a Nemzetközi Vöröskereszt és Félhold mozgalom világnapja

2003. május 9., 02:00 , 121. szám

Ma már kevesen tudják, hogy az eredetileg „csupán” a sebesültekről és betegekről való gondoskodás, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése céljából létrehozott Vöröskereszt az elmúlt évtizedek során világméretű keresőszolgálattá is vált. A közelgő világnap kapcsán dr. Gabriella Manajlót, az Ukrajnai Vöröskereszt megyei szervezetének vezetőjét kérdeztük munkájuk e speciális területéről.

– Milyen célból kérik leggyakrabban az önök segítségét?

– Elsősorban rokonok, ismerősök sírjainak felkutatására, a második világháborúban külföldön, vagy később Afganisztánban elesett katonák sírjainak keresésére, illetve olyan személyek felkutatására kérnek bennünket, akik hollétéről csekély vagy éppen semmilyen információval nem rendelkeznek; továbbá olyan hivatalos okmányok keresésére kapunk felkérést, amelyek tanúsítják, hogy az adott személy hadifogságban volt vagy kórházi kezelésben részesült, esetleg igazolják, hol hunyt el. Nálunk, Kárpátalján nem létezik ilyen speciális osztály, így mi a kérvények kitöltésében és azoknak a Nemzetközi Vöröskereszt kijevi irodájához való továbbításában segítünk. A keresett személyek így kerülnek fel a Nemzetközi Vöröskereszt keresőlistájára.

– Évente hányan fordulnak ilyen kéréssel a szervezetükhöz?

– Régebben az emberek féltek, így nem nagyon mertek érdeklődni eltűnt hozzátartozóik iránt, sokszor letagadták azt is, hogy egyáltalán vannak külföldön élő rokonaik. A rendszerváltás után viszont egyre többen kérték segítségünket, mert szerették volna megtalálni rokonaikat. Akkor már a hatóságok is rendelkezésünkre bocsátották a szükséges dokumentumokat. Vissza­te­kintve az elmúlt időszakra, 1993–1995-ben fordultak hoz­zánk a legtöbben, erről az időszakról több kötet dokumentumunk van. A 2000–2002-es időszakban általában 10-15 megkeresés érkezett évente, idén pedig már öten fordultak hozzánk azzal a kéréssel, hogy segítsünk a hivatalos iratok, igazolások felkutatásában.

– A kárpátaljai lakosok érdeklődnek többször külföldi rokonaik, eltűnt hozzátartozóik iránt vagy fordítva?

– Ma már egyforma arányban érkeznek a megkeresések, de a kilencvenes évek végén még külföldről kaptunk több felkérést a nemzetközi szervezeten keresztül, főleg Amerikából, Ausztráliából, Ausztriából, Izraelből. A keresők általában innen, Kárpátaljáról származtak el a második világháború idején, és miután lehetőség adódott rá, szerették volna felkutatni itt maradt rokonaikat, ismerőseiket. A helyi lakosok ugyanakkor elhunyt személyek nyughelye iránt érdeklődnek leggyakrabban.

Váradi Natália

A Vöröskereszt Kárpátalján

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát Jean-Henri Dunant svájci üzletember hozta létre. ő a solferinói csata idején (1859) szervezett először olyan segélyszolgálatot, amely mindkét fél sebesültjeit ellátta. Ezt követően tett javaslatot arra, hogy minden országban alakuljanak hasonló társaságok. Alapításának eredeti célja az volt, hogy háború idején a sebesültekről és betegekről gondoskodjék, később általában az emberi szenvedés megelőzését és enyhítését vallotta feladatának. Alapelvei a humanitás, a semlegesség, mindennemű megkülönböztetés elvetése, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség.

Kárpátalján 1881 óta működik a szervezet, elsőként Ungváron és Beregszászban, később más helyeken is létrejöttek ilyen társaságok. Ma a megyében a Vöröskereszt 2 városi és 13 járási szervezete 735 alapszervezetet számlál, melyeknek összesen 214 186 tagja van.

2002-ben Kárpátalján 39 625 személy 292 863 hr értékű támogatásban részesült a Vöröskereszt révén, s 1914-en jutottak meleg ételhez 400 400 hr értékben. A Vöröskereszt felhívására tavaly 19 300 önkéntes véradó jelentkezett.

Az elmúlt évben a megyei szervezet 15 320 idős és egyedül álló embert, 3627 rokkantat, 781 árva és 576 hajléktalan gyermeket, 24 005 nagycsaládost, 7000 menekültet és 3104 tüdőbeteget részesített támogatásban.