Szépül a benei református templom

Fehér falak, megújuló belső tér

2003. május 23., 02:00 , 123. szám

A Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma három éve indította el azt a programot, mely a benei református templom eredeti szépségének visszaállítását célozza. A felújítást komoly kutatómunka előzte meg, a tervdokumentációt a huszti, csetfalvai felújított templomokhoz hasonlóan Bené­ben is a Teleki László Ala­pítvány munkatársai készítették.

Az eredeti terv a tetőszerkezet átépítésére vonatkozott, ám a 2001-es árvíz idején a templom padlózata meg­süllyedt, kőalapja megroppant, falait átjárta a salétrom, így a belső megújítás is elkerülhetetlenné vált. Az elmúlt évi munkálatok során eltávolították a sérült vakolatot, helyébe a benti falakra korszerű szigetelőburkolat került, de szintbe állították és kicserélték az elavult padlózatot is. Ebben az évben a tetőszerkezet cseréjét és a zsindelyezést szeretnék elvégezni, valamint a belső festést-meszelést.

– Az előzetes ütemtervhez képest kis csúszásban vagyunk, elsősorban a tartós őszi esőzések miatt – mondja Orbán Sándor helyi lelkész. – A munka nagyobb, bár kevésbé látványos része elkészült, a hátralévő feladatokat várhatóan rövidebb idő alatt sikerül majd elvégezni. Érdemes megemlíteni, hogy a tetőcsere során a tartószerkezet visszanyeri eredeti magasságát, tudniillik amikor 1930-ban a zsindelytető helyébe a templomra bádogtető került, némileg laposabbra építették azt, mint annak előtte volt.

Orbán Sándor számára igen sokat jelent, hogy elmondhatja, immár három kárpátaljai templom felújításában vehetett részt.

– A már felújított cset­falvai templom s a folyamatban lévő benei munkálatok után a sáros­oroszi templom megújulása is elkezdődött, amihez szintén pályázati úton nyertünk támogatást. Nagyon kegyelmes hozzánk az Úr, aki a lelki munkán túl azzal is megbízott, hogy hajlékát óvjuk, szépítsük. Ha hanyagok vagyunk ezen a téren, akkor az áldást sem várhatjuk – vallja a tiszteletes.

A benei templom felújítási munkálatainak összköltsége több millió forintra tehető, de a hathatós beavatkozás immár elkerülhetetlen. Az eredmény azonban anyagiakban mérve felbecsülhetetlen értéket képvisel majd. A tervek szerint a templom kívül-belül fehér festést kap, kicserélik elavult nyílászáróit, főbejárata fölé kisebb védőeresz épül. Újabb kihívás, hogy a községben épül a földgázvezeték, így most már a templom fűtését is szeretné megoldani a gyülekezet.

- farkas -

A Borzsa folyó partján álló műemlék templom valamikor a XIV. században épült, de mindenképpen a fejlett gótika idején. Mind a tatár, mind az 1657-es lengyel betörés során megsérült, többször rongálta tűzvész. A reformáció idején a protestáns hitre tért közösség megtartotta és felújította a templomot. 1782-ben ismét tűzvész pusztította. A templom érdekessége, hogy déli ablakának mélyedésében egy 1458-as évszámmal ellátott felirat olvasható. Értékesek a templom úrvacsorai edényei, amelyek között van XVI. és XVII. századi is, továbbá említésre méltók az 1700-as évekből származó aranyhímzéses terítők.