2003. május 30.

2003. május 30., 02:00 , 124. szám

Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. Mt 11,21

Isten igéje itt arról beszél, hogy a megtérés szempontjából van múlt idő. Jézus azért tette csodáit, hogy az embereket felébressze a bűn álmából: lehet jönni hozzá kegyelemért és bocsánatért. Ha ezt a lehetőséget az ember elmulasztja, bezárul a kegyelem ajtaja, hogy nézvén nézzen, és ne lásson, hallván halljon, és ne értsen, hogy soha meg ne térjen, és bűnei meg ne bocsáttassanak (Mk 4,12). Van elmulasztott idő, amit sem jóvátenni, sem visszanyerni nem lehet. Jézus MA kínálja fel az evangéliumot: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Az emberek sokszor már csak hallgatói Isten igéjének, de nem hallják meg az Isten szavát. Látják a csodákat mások életében, de személyesen nem érinti meg őket. Figyelmeztessen most az Isten igéje mindnyájunkat: amikor közel jön az Isten igéje a szívünkhöz, akkor lépni kell felé. Közeledni kell Istenhez, hogy ő is közeledhessen hozzánk.

Rettenetes szó a fenti igében az, hogy SOHA. Nem tudjuk, hányszor melegítette fel Júdás szívét Isten igéje, s mégis mindig ellenállás volt benne. Öngyilkos lett, pedig Jézus mellett élt három évig, mégis távol maradt a szíve. Miért? Mert lejárt a számára kijelölt idő. Nem tudjuk, hogy mikor, talán amikor Jézus utoljára megkérdezi tőle: Barátom, miért jöttél? Jézus itt még kínálja a barátságát, Júdás azonban már nem tudja elfogadni.

Jaj néked Korazin, jaj néked Bethsaida, mert elmúlt a megtérés lehetősége. Amikor átmelegíti Isten valakinek a szívét, engedelmeskedni kell az igének. Ha engedetlen marad az ember, lehet, hogy templomba fog járni, lehet, hogy igét fog olvasni, de szíve zárva marad Jézus előtt. Pedig ő azért jött, hogy a bűnös szívnek lakója legyen, hogy a Szentlélek templomává legyen a szív.

Pocsai Sándor
csongori református lelkipásztor