897 „igen” az önállóságra

Sikeres referendum Szőlősgyulán

2003. június 13., 02:00 , 126. szám

Önálló községi tanács alakításáról tartottak referendumot Szőlősgyulán június 8-án, vasárnap. Az 1405 lakosú, közigazgatásilag jelenleg még a nagyszőlősi járási Feketear­dó­hoz tartozó kisközségben ez év márciusában falugyűlésen határoztak arról, hogy kezdeményezik a település különválását és önállóságának visszaállítását.

Pünkösdvasárnap a helyi kul­túrházban reg­gel hat órától este hétig járulhattak a szavazóurnákhoz a választópolgárok. A majd ezer vok­soló közül 897-en értettek egyet Szőlősgyulának a fekete­ardói községi tanácstól való különválásával és az önálló helyi tanács magalakításával. A „nem” szavazatok száma 31, az érvénytelen voksoké 11 volt.

– Természetesen örülünk a szavazás eredményének; mind a magas részvételi aránynak, mind a több száz „igen” szavazatnak – kommentálta a hírt lapunknak Csetneki Katalin, a kezdeményező bizottság tagja, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke.

Szőlősgyula önállóvá válásának ügye a továbbiakban a nagyszőlősi járási, majd a megyei tanács elé kerül, végül a kijevi Leg­felsőbb Tanácsnak kell kimondania az ügy­ben a végső szót. A községben legkorábban ez év végén kerülhet sor az önálló tanács megválasztására.

-nagy-