BMG: Csap már van

Fürdőszobák adományból

2003. június 20., 02:00 , 127. szám

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium évekig küzdött az elavult tetőzet, a rosszul funkcionáló fűtési rendszer, a kritikán aluli közös mosdóhelyiségek látszólag megoldhatatlan problémájával. Az elmúlt hónapok némi enyhülést hoztak ezen a téren: ebben a tanévben gázfűtés melegítette az iskolát és a kollégiumot, az idei nyár pedig az új, modern vizesblokkok kialakítása kapcsán válhat nevezetessé.

Mint azt Szabó Árpád igazgatótól meg­tudtuk, a történet decemberre nyú­lik vissza, amikor a Magyar Demokrata című ma­gyarországi he­tilap gálaműsort szervezett Budapesten, mely­nek bevételét egy ha­tá­ron túli magyar intézmény meg­segítésére szánták. Hogy ez az intézmény a beregszászi gimnázium lett, az vidé­künk szülöttének, Beregszászi Olga előadóművésznek az érdeme, aki a szóban forgó gálaműsor kezdeményezője volt.

Az adomány rendben megérkezett, áprilisban megkezdődtek a munkálatok és azóta lassan a végükhöz közelednek.

– Elsődleges célunk a kollégium három vizesblokkjának teljes felújítása volt, ami két zuhanyzót, két mosdót és két mellékhelyiséget jelent – mondja az igazgató. – Ez két szinten gyakorlatilag megtörtént, a harmadikon most végzik az utolsó simításokat. Fontosnak láttuk az érin­tett épü­let­rész fölötti tetőzet rendbetéte­lét is, hogy az eső ne tegyen kárt a felújított helyiségekben. Emellett a konyhában is sor került egy kisebb felújításra.

– A munkának meglett az eredménye, csillog-villog minden. Véleménye szerint sikerül-e ezt az állapotot hosszú távon megőrizni, hisz mégiscsak gyerekekről van szó.

– Hiszem, hogy igen. A mi gyerekeink nagyon jól tudják, milyen körülményeket kellett elszenvedniük éveken keresztül, így elsősorban az ő érdekük az állagmegóvás. Másrészt, terveink szerint szeptemberben valamennyi diákunk és kollégistánk írásban tesz nyilatkozatot arról, hogy felelősséggel viseltetik az intézmény berendezési tárgyai iránt, szándékos rongálás esetén pedig megtéríti az okozott kárt.

– Ezzel véget ért a tanintézmény felújítása?

– Korántsem. A továbbiakban a kollégiumi berendezést és néhány osztály teljes bútorzatát szeretnénk kicserélni.

P. Zs.