Templom a szívünkben

Templomszentelés Forgolányban

2003. július 4., 02:00 , 129. szám

A nagyszőlősi járási Forgo­lány­ban június 24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepnapján szentelték a helyi görög katolikus közösség által tíz éven keresztül épített templomot.

A szentelést Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke végezte. A püspöki liturgián jelen volt a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Kerület szinte teljes papsága, élükön Bendász Dániel és Szabó Konstantin esperesekkel.

A szentelendő oltár négy sarkába a négy evangélista viaszjelképe került, majd szentelt vízzel, borral és rózsaolajjal mosták meg azt. Ezután ünnepélyes körmenet köve­tkezett.

A püspök atya ünnepi szentbeszé­dében a templom jelentőségéről szólt. „Isten temploma bennetek, a ti szívetekben épül. Emellett szükséges az épület is. Itt újul meg a szövetség, ezáltal válunk Krisztus egyházává és igazi templomává” – hangsúlyozta.

Az újonnan felszentelt oltárnál a jelenlévő papok együtt imádkoztak és adtak hálát a templomért, az egyházközsé­gért. A szentáldozást követően Harangozó Miklós helyi parochus megköszönte a püspök atyának és paptestvéreinek a szentelésben való részvételt, valamint üdvözölte a nagy számban érkezett zarándokokat. Kifejezte továbbá köszönetét mindazoknak, akik éveken keresztül kitartóan és odaadóan munkálkodtak a templom felépítésén.

Az ünnep miroválással zárult.

Váradi Natália