Hatvanöt év az oltár zsámolyán

Vasmisét mutatott be Károlyi Lajos

2003. augusztus 1., 02:00 , 133. szám

Károlyi Lajos prelátus, korábbi Szat­­már­ megyei székesegyházi kano­nok, me­­ző­ka­szonyi plébános július 28-án ünnepelte születésének 89., pappá szentelésének 65. évfordulóját. Papi jubileuma alkalmából hétfőn az atya vasmisét mutatott be, mely hálaadás örömében számos paptestvére és több száz római katolikus hívő osztozott.

II. János Pál pápa levélben üdvözölte az egyházmegye híveit és áldását küldte Károlyi Lajos atyára. Ugyancsak levélben gratulált az ünnepeltnek és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyének Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtitkár és Mikola Eterovics ukrajnai érsek, apostoli nuncius.

„Sokan gyűltünk ma egybe, hogy hálát adjunk az Úristennek Lajos atya kegyelemmel telt életéért” – állapította meg örömmel köszöntőjében Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke.

„Lajos atya 65 évvel ezelőtt vállalta a papi hivatást. Mindannyian tanúsítjuk, hogy vállalását a legnagyobb mértékben teljesítette. Mindvégig Jézus Krisztus példája szerint cselekedett, tanított, szenvedett. Az ungi falvaktól Técsőig valamennyi kárpátaljai katolikus egyházközségben megfordult. Hajtotta a Krisztus-szeretet, sürgette a papi hivatás. Általa Isten szólt sokhelyütt, Krisztus követeként járt közöttünk, közöttetek. A gyümölcs mára beérett. Bár teste megfáradt, ereje elfogyott, hisszük, Krisztussal egyesült emberi nyomorúsága képes lesz a világmegváltásra. Adjunk hálát „az újra eljövök értetek” isteni ígéretért, és kívánjuk Lajos atyának az ebben való részesedést” – mondta szentbeszé­dében Schönberger Ferenc, az ungi egyházkerület esperese.

Majnek Antal püspök zárszavában köszönetét fejezte ki Károlyi Júliának is, aki hű testvérként évtizedeken keresztül segítette Lajos atya dolgos mindennapjait.

Végezetül meleg szavakkal, virágokkal gratuláltak az ünnepeltnek a koncházai, téglási, szürtei, sislóci, ungvári, minaji, császlóci, bakosi, bót­rágyi, homoki egyházközségek képviselői; Hitman Tibor, Mező­kaszony polgármestere és a helyi hívek, akiket esketett, hitoktatott és keresztelt, köszönetüket fejezték ki neki.

„Nem a magam erejéből, az egyház érdekében beszéltem szeretetről, jóságról, bizalomról. Adja Isten, hogy mindegyik töltsön el bennünket!” – mondta végezetül Lajos atya.

P. ZS.