Ukrajna nem támaszt akadályokat a végrehajtással szemben

Tanácskozás a kedvezménytörvény végrehajtásáról

2003. augusztus 1., 02:00 , 133. szám

A státustörvény végrehajtásáról tanácskoztak Budapesten a Határon Túli Magyarok Hivatalában az információs irodák vezetői, a koordinációs szervezetek és a szaktárcák képviselői. A tanácskozáson Kárpátaljáról Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, valamint Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Központi Információs Iroda (KKII) vezetője vett részt.

Az ülést megnyitó Bálint-Pataki József, a HTMH elnöke beszédében megköszönte az információs irodák eddigi tevékenységét, s hangot adott azon meggyőződésének, hogy e jól működő információs rendszerre a jövőben is szükség lesz.

Ezt követően Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára vázolta a törvénymódosítás kapcsán kialakult helyzetet, és tájékoztatta a jelenlévőket a szomszédos államokkal a törvény végrehajtásáról folyó tárgyalások jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a Romániával folytatott egyeztetés gyakorlatilag lezárult, a szlovák kormánnyal azonban még további szakértői megbeszélésekre kerül sor. Egyben jelezte, hogy tudomása szerint Ukrajna e téren nem támaszt akadályokat, illetve a más országokban élő ukrán kisebbségek vonatkozásában kész átvenni a Magyarországon szerzett tapasztalatokat.

A továbbiakban az egyes régiók központi információs irodáinak igazgatói vázolták az eddig elért eredményeket, illetve elemezték az irodarendszer által végzett tevékenység kibővítésének lehetőségeit. Gulácsy Géza, a KKII vezetője kifejtette: Kárpátalja magyar lakossága nagyrészt az igazolvány szimbolikus jelentőségénél fogva igényelte azt, hiszen a kedvezményrendszer működése egyelőre még kívánnivalókat hagy maga után. Ennek ellenére a vidék magyarságának 68%-a élt már eddig is ezzel a lehetőséggel, s amennyiben a kedvezmények rendszere jól fog működni, további igénylőkre számítanak.

A tanácskozáson általános igényként jelentkezett a pedagógus- és diákigazolvány-rendszer további tökéletesítése, mivel e járulékos igazolványok kiadása rendkívül vontatottan halad.

A belügyminisztérium képviseletében jelen lévő Vadászi Krisztina főosztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a több mint egy éve őrzött és ki nem vett magyar igazolványokat az illetékes közigazgatási hivatalból visszafordítják Budapestre, ahonnan azt még az év végéig újra le lehet kérni, azonban ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Ezért fontos, hogy az érintettek személyesen vagy meghatalmazott útján mihamarabb kivegyék igazolványukat.

A megbeszélés végén az irodahálózat működésének összesített adatairól, valamint jövőbeni tevékenységének tökéletesítéséről készített elemzést hallgatták meg a jelenlévők Bene Béla és Ulicsák Szilárd főosztályvezető előadásában.

ntk – gg